Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti - obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Ungheni

La data de 19.05.2017, în orașul Ungheni, s-a desfășurat atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, organizat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI și UNICEF Moldova.

Formatorii acestui curs, Arina ȚURCAN, avocată, expertă IRP și Daniela BUZATU, şef Secţia prevenire a DGSP al IGP al MAI au instruit participanții ce își desfășoară activitatea în raionul Ungheni.

Discuțiile din cadrul atelierelor s-au axat pe următoarele subiecte: stabilirea nevoilor de asistenţă şi protecţie a copiilor în conflict cu legea, rolul interacţiunii dintre instituţii şi profesionişti implicaţi în implementarea activităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile, activităţile de prevenire primară, secundară şi terţiară în domeniul delincvenţei juvenile etc.

Această activitate se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti - obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Ungheni
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti - obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Ungheni
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti - obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Ungheni