Ședința grupului de lucru în raionul Căușeni din data de 19.05.2017

În raionul Căușeni, la data de 19.05.2017 s-a desfășurat ședința grupului de lucru cu privire la "Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale".

Reprezentantul Procuraturii și al Inspectoratului de Poliție Căușeni au prezentat datele statistice privind infracţionalitatea în rîndul minorilor pe parcursul a 5 luni a anului 2017.

Specialiștii de la direcția Învățământ, de la Inspectoratul de Poliție și consilierii de Probațiune au informat membrii grupului de lucru despre măsurile de prevenţie a comportamentului deviant la minori în perioada estivală. Totodată, specialiștii au ținut să menționeze importanța și eficiența colaborării intersectoriale între instituții.

Godoroja Natalia, asistent social, a vorbit pe marginea managementul de caz în implementarea mecanismul de dejudiciarizare a copiilor cu un comportament deviant, menționând provocările, soluţiile și dificultăţile întâlnite în procesul de implementare.

La final, membrii grupului de lucru au venit cu recomandări pentru buna desfășurare a ședinței următoare.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Ședința grupului de lucru în raionul Căușeni din data de 19.05.2017