Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 22.05.2017

Ședința grupului de lucru în raionul Orhei privind "Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale" a avut loc la 22.05.2017.

Asistența și protecția copilului de către reprezentantul legal a constituit primul subiect discutat de membrii grupului de lucru. Veronica Cupcea, președintele Judecătoriei Orhei, a pus în discuție tema prevenirii comportamentului delicvent al copilului prin implicarea activă a serviciilor sociale și a instituțiilor educaționale.

Totodată, specialiștii au discutat pe marginea colaborării dintre organele de drept și serviciile sociale privind asistența minorilor în conflict cu legea, dar și despre participarea reprezentantului legal al minorului în procesul penal.

Membrii grupului de lucru au pus accent și pe situația actuală de implementare a legislației privind reglementarea activității reprezentantului legal al copilului în apărarea drepturilor și intereselor acestuia.

Bădica Victoria, specialist principal al Direcției Asistență Socială și Protecția Familei, a vorbit despre managementul de caz în implementarea mecanismului de dejudiciarizare a copiilor cu comportament deviant în raionul Orhei.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 22.05.2017
Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 22.05.2017
Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 22.05.2017