A fost dat startul instruirilor pentru specialiști cu privire la evaluarea psihologică a copiilor în conflict cu legea

De astăzi, 12.06.17, au început instruirile pentru psihologii școlari, psihologii din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică (SAP) și consilierii de probațiune privind elucidarea instrumentelor și metodologiei de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea.

Pe parcursul a șase zile, 60 de specialiști vor fi instruiți la atelierul „Evaluarea psihologică a copiilor în conflict cu legea” de către formatorii: Arina ȚURCAN, avocată, expertă IRP, Iana CIOBANU, psiholog, expertă IRP și Dumitrița DREGLEA, psiholog, expertă IRP.

În cadrul sesiunilor de instruire vor fi abordate subiecte precum: identificarea nevoilor de asistenţă şi protecţie a copiilor în conflict cu legea, cadrul psihologic al activităţii psihologului şcolar cu copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, etica şi metodologia evaluării psihologice, profilul psihologic al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, cadrul juridic general aplicabil în procesul de evaluare și intervenție psihosocială a copiilor în conflict cu legea din partea consilierilor de probațiune, importanța stabilirii relației cu copii sub vârsta răspunderii penale în procesul de evaluare psihologică ș.a.

Această activitate se desfăşoară în parteneriat cu Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Inspectoratul Naţional de Probaţiune, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
A fost dat startul instruirilor pentru specialiști cu privire la evaluarea psihologică a copiilor în conflict cu legea
A fost dat startul instruirilor pentru specialiști cu privire la evaluarea psihologică a copiilor în conflict cu legea
A fost dat startul instruirilor pentru specialiști cu privire la evaluarea psihologică a copiilor în conflict cu legea