Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală

La data de 12 iunie au fost prezentate Recomandările Procuraturii Generale, ce vizează activitatea procurorilor în cauzele penale cu implicarea minorilor, care au fost elaborate de experți IRP, în parteneriat cu Procuratura Generală și UNICEF-Moldova.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul coautorii recomandărilor elaborate, Igor DOLEA, doctor habilitat în drept, expert IRP, Mariana GORNEA, procuror, șef interimar al Secției Justiție Juvenilă în cadrul procuraturii generale, precum și Ceslav PANICO, vicedirector IRP.

Autorii recomandărilor, Igor DOLEA și Mariana GORNEA, au prezentat specialiștilor principalele subiecte abordate în documentul respectiv. Prin urmare, recomandările se referă la procurorii care lucrează cu minorii sub vârsta răspunderii penale și cei pasibli de răspundere penală. În cadrul interacțiunii cu copii pasibili de răspundere penală, autorii au evidențiat următoarele aspecte: ce trebuie să constate procurorii atunci când pornesc urmărirea penală, etapele desfășurării urmării penale, soluţiile alternative oferite de către procurori, administrarea probelor, măsurile procesuale aplicate față de minori ș.a.
În cazul lucrului cu copii sub vârsta răspunderii penale s-a pus accent pe aspectul de documentare a cauzei, pe identificarea serviciilor disponibile de asistență psihologică și socială pentru copiii aflați în conflict cu legea, dar și pe importanța organizării activităţilor de prevenire a delincvenței juvenile.

La discuțiile purtate pe marginea conținutului prezentat au participat reprezentanți ai Procuraturii Generale, Inspectoratului Național de Probațiune, Inspectoratului General de Poliție, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Justiției, avocați publici. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) și ai Centrului Psiho-Socio-Pedagogic (CPSP).

Urmare a ajustării documentului conform recomandărilor formulate de către participanți, vor fi organizate traininguri în vederea instruirii procurorilor pentru aplicarea acestor recomandări.

Acest eveniment a fost organizat de către IRP, în parteneriat cu Procuratura Generală a Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire și dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală
Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală
Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală
Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală
Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală