Concurs de selectare a studenților și masteranzilor de la Facultățile de Drept la 2 ateliere de instruire privind Abilitarea juridică prin desfăşurarea lecţiilor publice în comunitate

Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova, continuă să dezvolte un model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice în Moldova prin implicarea studenţilor de la facultăţiile de drept.

În acest sens, ca primă etapă, în perioada 26-27 iunie 2017 și 13-14 iulie 2017, la Vadul-lui-Vodă, studenții/masteranzii din cadrul Facultăților de Drept vor fi instruiți gratuit în cadrul a 2 ateliere de instuire privind Abilitarea juridică prin desfăşurarea lecţiilor publice în comunitate.

Scopul atelierului este de a consolida capacităţile studenţilor, masteranzilor, reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale locale, avocaţilor stagiari în elaborarea și desfășurarea unor discursuri/lecții publice în comunitate.

În cadrul celor 2 ateliere de instruire vor fi abordate, în special, următoarele subiecte: Pregătirea pentru lecțiile publice; Structura unei lecții publice; Utilizarea metodelor interactive pentru desfășurarea lecților publice; Sfaturi practice pentru desfășurarea propriu-zisă a lecțiilor publice; Acțiuni post-evenimente; exersarea lecțiilor publice elaborate.

Cerinţe pentru candidaţi:
-Este student sau masterand la facultatea de drept;
-Este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii (ciclul licență);
-Cunoaşte Limba română (şi Limba rusă pentru UTA Găgăuzia)

Dosarul de participare al candidatului, va conține:
-Curriculum Vitae;
-Scrisoare de motivare a candidatului (până la 300 de cuvinte).

Studenţii/masteranzii originari din regiunea Stângă a Nistrului care îşi desfăşoară studiile la una din Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor acreditate din mun.Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul, sunt încurajaţi să aplice la concurs.

Persoanele interesate pot expedia dosarele complete (în format rar, arhivat) la adresa de e-mail: tender@irp.md până la data de 21 iunie 2017, ora 13.00, cu menţiunea ”Atelier de instruire Studenţi” sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, tel: 069 630 690, e-mail: cpanico@irp.md

Acestă activitate are loc în cadrul proiectului „Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară. Ediția a 4-a”, realizat cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Moldova.

Concurs de selectare a studenților și masteranzilor de la Facultățile de Drept la 2 ateliere de instruire privind Abilitarea juridică prin desfăşurarea lecţiilor publice în comunitate