Instruirea studenților de la facultățile de drept în vederea desfășurării lecțiilor publice în comunitate

În perioada 26-27 iunie 2017, la Vadul lui Vodă, s-a desfășurat atelierul de instruire cu genericul „Abilitarea juridică prin desfăşurarea lecţiilor publice în comunitate” organizat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova.

Scopul atelierului rezidă în consolidarea capacităţilor studenţilor, masteranzilor, reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale locale, avocaţilor stagiari în elaborarea și desfășurarea unor discursuri/lecții publice în comunitate.

Cei 20 de studenți, participanți ai proiectului, au fost instruiți de formatorii Victor ZAHARIA, doctor în drept, director IRP, Victoria VIRSCHI, consilier în cadrul aparatului administrativ al CNAJGS, Veronica MOCANU, lector universitar USM, trainer INJ.

Subiectele abordate în cadrul sesiunilor au fost următoarele: importanţa organizării lecţiilor publice pentru abilitarea juridică a populaţiei, structura unei lecții publice, pregătirea structurii și conținutului lecțiilor publice, prezentarea metodelor interactive pentru desfășurarea lecției publice, pregătirea unei secvențe din lecția publică, distribuirea rolurilor, utilizarea metodelor interactive pentru desfășurarea lecțiilor publice; sfaturi practice pentru desfășurarea propriu-zisă a lecțiilor publice, exersarea lecțiilor publice elaborate.

Studenții au avut parte de o atmosferă interactivă și au fost implicați la maxim în discuții, dezbateri și prezentări.
Opiniile și impresiile participanților de la atelierul de instruire le puteți citi mai jos:

„Recomand tuturor să se implice în activități de voluntariat. Este o formă prin care noi, tinerii, ne creăm abilități de comunicare și e o experiență de neuitat. Au fost unele discuții contradictorii, dar constructive. În acelați timp, tinerii care au fost aici și-au arătat potențialul și capacitățile în cadrul acestui training organizat de IPR în parteniareat cu OSCE.” (Nicolai P., raionul Dubăsari)

„În cadrul atelierului de instruire, am avut ocazia de a obține cunoștințe și abilități în domeniul juridic și anume, abilități de a preda o lecție publică, cu o anumită tematică. Acesta este un lucru binevenit, atât pentru studenții de la facultățile de drept, cât și pentru întreaga societate, deoarece datorită acestui fapt, nouă studenților ni se creează opotunitatea de a ne forma ca specialiși buni, iar cetățenii care nu au studii juridice au posibilitatea de a afla cum pot să acționeze într-o situație sau alta. Din acest considerent, pot menționa faptul că astfel de instruiri sunt foarte utile și extrem de necesare.” (Mihaela Ș., mun. Bălți)

„Acest proiect realizat de IRP în colaborare cu OSCE reprezintă o oportunitate pentru studenţii de la facultăţile de drept, de a obţine noi informaţii în realizarea unei lecţii publice şi de a dezvolta abilităţile participanţilor. Merită să evidenţiezi rolul formatorilor profesionişti, iar atmosfera interactivă şi modalităţile de instruire garantează o implicare mai activă din partea studenţilor.” (Nina F., or. Anenii-Noi)

Această activitate a avut loc în cadrul proiectului „Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare”, realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova.