Institutul de Reforme Penale angajează coordonator în domeniul social (part-time)

Institutul de Reforme Penale (IRP), este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

Postul de coordonator/oare în domeniul social este cu normă parțială pe termen determinat, pâna la 31 decembrie 2017, cu posibilitate de prelungire. Persoana selectată va activa la sediul central al IRP, mun. Chișinău, str. Lomonosov, 33.

Responsabilitățile postului:
Consultantul/a va avea sarcina principală de consultare/expertiză în domeniului prestării serviciilor sociale de către specialiștii care lucrează cu şi pentru copii la nivel local. Inclusiv elaborare politici publice în domeniul social. În vederea realizării sarcinii date, consultantul va avea următoarele atribuții:
•participare la ședințe ale grupurilor de lucru locale din Bălţi, Orhei, Ungheni, Căuşeni şi Leova;
•implicarea la nivel consultativ în procesul de organizare a activităților organizației cu participarea specialiștilor care lucrează cu şi pentru copii, inclusiv participarea nemijlocită la aceste evenimente;
•oferirea consultanței și implicarea la realizarea activităților de prevenire a delincvenței, precum şi promovarea mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor realizate de către organizație;
•formularea de concluzii şi necesități în domeniul social, cu expunere asupra diverselor aspecte ce ţin de prestarea serviciilor sociale de către specialiștii care lucrează cu şi pentru copii,
•implicarea în procesul de scriere de proiecte în domeniul social,
•alte atribuții tangențiale domeniului dat.

Profilul candidatului:
absolvent de studii superioare în domeniul sociologie şi asistență socială, psihologie şi psihopedagogie sau filosofie;
cunoașterea tabloului general la nivel național privind serviciile sociale prestate copiilor sub vârsta răspunderii penale şi celor în conflict cu legea;
abilități de comunicare şi lucru în echipă, perseverență, inițiativă, atitudine pozitivă şi capacitate de gestionare a termenelor limită;
experiență de lucru în domeniul social va constitui un avantaj;
disponibilitatea de a începe activitatea la 4 septembrie 2017.

Dosarul va conţine:
1.CV-ul candidatului;
2.Scrisoare de Intenție (maxim 300 cuvinte)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 21 august 2017, orele 12.00 la adresa de email: tender@irp.md, cu subiectul mesajului Concurs coordonator în domeniul social.

Persoanele selectate vor fi invitate la interviu până la data de 23 august 2017 .

Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalităţii de şanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menţionate mai jos şi sunt selectate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteţi suna la: 079005253 – persoana de contact Olga Rabei – coordonator IRP.
Institutul de Reforme Penale angajează coordonator în domeniul social (part-time)