CPEDAE și IRP vor contribui la prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare în sectorul privat

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în calitate de beneficiar, împreună cu Institutul de Reforme Penale implementează, începând cu 4 august, proiectul „Prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare în sectorul privat”, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului.

Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Proiectul CPEDAE își propune să intervină în optica angajatorilor, a responsabililor antrenați în procesul de recrutare, pentru ca aceștia să includă în ofertele de muncă doar acele condiții esențiale și determinante naturii și specificului activității. Propulsarea acestei schimbări va determina o participare echilibrată și fără discriminare a tuturor grupurilor pe piața muncii.

Proiectul va demara cu efectuarea unei monitorizări timp de o lună a anunțurilor de angajare din sectorul privat, ce vor fi plasate pe 6 portaluri online. Rezultatele monitorizării vor fi cercetate pentru a identifica principalele manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de angajare și vor servi ca sursă în procesul de elaborare a instrumentelor practice de prevenire a anunțurilor discriminatorii. În vederea fortificării durabilității instituționale pe componenta de prevenire va fi elaborată metodologia privind formularea recomandărilor de ordin general.

La cea de-a doua etapă de implementare, vor fi create instrumente practice, care vor fi puse la dispoziția angajatorilor. În acest sens, proiectul vine cu o propunere inovativă de creare a unei platforme online, prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității. Totodată, va fi distribuit angajatorilor și un ghid practic privind elaborarea anunțurilor de angajare, care va conține recomandări privind stabilirea cerințelor profesionale, în dependență de specificul activității. La cea de-a treia etapă, angajatorii vor fi instruiți în vederea aplicării instrumentelor create.

Angajatorilor care vor integra principiile egalității și nediscriminării le va fi acordat un logou specific, design-ul căruia va fi elaborat în cadrul proiectului.
Elaborarea și implementarea proiectului, de asemenea, se regăsește și în obiectivul propus la Dezvoltarea abilităților de absorbție de fonduri și implementare a proiectelor din Programul de dezvoltare strategică a Consiliului pentru anii 2017-2019.

Liderul echipei de implementare: Carolina Bagrin, șefa direcției protecție împotriva discriminării, CPEDAE. Contacte: bagrin.carolina@gmail.com tel. 076700337.
CPEDAE și IRP vor contribui la prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare în sectorul privat