Prima ședință a grupului de lucru din această toamnă a avut loc în raionul Căușeni

La data de 15.09.2017, în cadrul Consiliului raional Căușeni, s-a desfășurat ședința grupului de lucru privind „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale".

Reprezentantul IP Căușeni, Scrinic Lilia, a prezentat spectrul de măsuri întreprinse în perioada estivală. Respectiv, a fost elaborat un plan de acțiuni comun cu Direcția de Învățământ din or. Căușeni, DASPF și APL întru prevenirea și diminuarea criminalității juvenile, asigurarea securității copiilor, precum și menținerea ordinii publice în instituțiile de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților.

În acest sens, au fost organizate întruniri cu minorii care se află la evidență, unde copii au fost informați despre prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a violenței și a abuzului față de copii. De asemenea, au fost verificați minorii care se află la evidență și li s-a înaintat recomandări întru neadmiterea cazurilor de implicare atât în comiterea infracțiunilor, cât și a cazurilor contravenționale ș.a.

Natalia Godoroja, asistent social DASPF Căușeni, a vorbit despre succesele și eșecurile în urma aplicării managementului de caz, menționând rezultatele pozitive ale acestuia în cazurile cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea.

Ceslav Panico, vicedirectorul IRP, a prezentat inițierea programului de prevenire a delincvenței juvenile în raionul Căușeni.

Totodată, membrii grupului de lucru au planificat schimbul de experiență între cele cinci raioane implicate în proiect, ce va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2017.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Prima ședință a grupului de lucru din această toamnă a avut loc în raionul Căușeni
Prima ședință a grupului de lucru din această toamnă a avut loc în raionul Căușeni
Prima ședință a grupului de lucru din această toamnă a avut loc în raionul Căușeni
Prima ședință a grupului de lucru din această toamnă a avut loc în raionul Căușeni