Discuții și interacțiuni în echipă la ședința grupului de lucru în raionul Ungheni

La data de 25.09.2017, la Consiliul raional Ungheni, a avut loc ședința grupului de lucru privind „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale."

La începutul ședinței, toți participanții grupului de lucru au fost împărțiți în echipe și au analizat particularitățile asistenței juridice a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale în cadrul mecanismului de referire (referatul presentențial și evaluarea psihopedagogică). Activitatea a fost moderată de către Maria Arabadji, avocat.

Asistenții sociali, Radețcaia Alina, or. Ungheni și Gorincioi Marina, s. Cetâreni au informat membrii ședinței despre modul în care a fost aplicat managementul de caz în cauzele penale cu implicarea minorilor. În același context, Diana Tiaca a prezentat totalurile managemenetului de caz.

Reprezentanții instituțiilor din cadrul grupului de lucru au prezentat date statistice cu privire la situaţia copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Ungheni pe nouă luni ale anului 2017.

Ceslav Panico, vicedirectorul IRP, a prezentat Programul de prevenire a delincvenței juvenile destinat angajaților din poliție. Astfel că, în perioada septembrie-noiembrie 2017 urmează să fie desfășurate cinci lecții cu scopul de prevenire a delincvenței juvenile cu câte patru grupuri de beneficiari în fiecare dintre cele cinci raioane.

De asemenea, membrii grupului de lucru au planificat schimbul de experiență între cele cinci raioane implicate în proiect, ce va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2017.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Discuții și interacțiuni în echipă la ședința grupului de lucru în raionul Ungheni
Discuții și interacțiuni în echipă la ședința grupului de lucru în raionul Ungheni
Discuții și interacțiuni în echipă la ședința grupului de lucru în raionul Ungheni
Discuții și interacțiuni în echipă la ședința grupului de lucru în raionul Ungheni
Discuții și interacțiuni în echipă la ședința grupului de lucru în raionul Ungheni