Ultima ședință a grupului de lucru din acest trimestru a avut loc în mun. Bălți

Ședința grupului de lucru din mun. Bălți privind „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale” a avut loc la sediul Serviciului de Asistență Psihopedagogică.

Ion Ciobanu, coordonator local IRP, a deschis ședința prin prezentarea informațiilor de totalizare privind activitatea anterioară.

Dana Lichii, moderatoare ședinței, a vorbit despre rolul și atribuțiile Serviciului de Asistență Psihopedagogică. Misiunea serviciului este de a asigura crearea unui sistem educaţional incluziv în municipiul Bălţi, care pune în aplicare dreptul fiecărui copil la o educaţie de calitate şi accesibilă. Obiectivele serviciului sunt următoarele: evaluarea complexă a dezvoltării copiilor; identificarea cerinţelor educaţionale speciale; acordarea asistenţei psihopedagogice; oferirea asistenţei metodologice.

Specialiștii din cadrul SAP au argumentat și importanța interconexiunii și colaborării dintre Serviciul Asistență Psihopedagogică și instituțiile de învățămînt din municipiul Bălți în cadrul Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și celor sub vîrsta răspunderii penale.

Ceslav Panico, vicedirectorul IRP, a prezentat programul de prevenire a delincvenței juvenile destinat polițiștilor, a cărui scop este de a asigura măsuri de intervenție în prevenirea primară și secundară a delincvenței juvenile prin acțiuni ale angajaților din poliție.

Totodată, membrii grupului de lucru au planificat schimbul de experiență între raioanele Orhei, Ungheni, Căușeni, Bălți și Leova, ce va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2017.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Ultima ședință a grupului de lucru din acest trimestru a avut loc în mun. Bălți
Ultima ședință a grupului de lucru din acest trimestru a avut loc în mun. Bălți
Ultima ședință a grupului de lucru din acest trimestru a avut loc în mun. Bălți
Ultima ședință a grupului de lucru din acest trimestru a avut loc în mun. Bălți