Formatorii INJ își dezvoltă abilități de intervievare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală

Sporirea capacităților profesioniștilor din domeniul juridic de intervievare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală constituie obiectivul major al programului de formare formatori care are loc în perioada 23-27 octombrie curent, la Călărași.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea abilităţilor de comunicare şi de comportament ale beneficiarilor INJ în abordarea persoanelor cu dizabilități psihosociale şi/sau intelectuale” și urmărește crearea unui grup-resursă de 10 formatori specializați în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu deficiențe psihosociale și/sau intelectuale. Ulterior, în luna noiembrie, aceștia își vor exersa abilitățile dobândite la actualul curs în cadrul a două seminare cascadă destinate judecătorilor și procurorilor.

Alexandru Cocîrță, manager de proiect, PNUD Moldova, și Cristina Hadîrcă, coordonator de proiect, șefa Secției relații internaționale a INJ, au vorbit în deschiderea programului de instruire care va dura cinci zile și va fi susținut de Carolina Trigub, psiholog, formator INJ, Alexandru Ciobanu, psihiatru, formator „Trimbos”, și Cornelia Adeola, psiholog, consultant în Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Proiectul „Îmbunătățirea abilităţilor de comunicare şi de comportament ale beneficiarilor INJ în abordarea persoanelor cu dizabilități psihosociale şi/sau intelectuale”, implementat de Institutul Naţional al Justiţiei, în calitate de beneficiar, împreună cu Institutul de Reforme Penale, este realizat, începând cu 1 august 2017, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Scopul acestuia constă în consolidarea capacităţilor INJ de a asigura formarea competenţelor necesare profesioniștilor din sectorul justiţiei în abordarea persoanelor cu dizabilități psihosociale și/sau intelectuale, pentru a îmbunătăți accesul acestora la justiție prin respectarea dreptului lor de a participa la procedurile judiciare în condiții egale cu ceilalți.

Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului este realizat de Institutul de Reforme Penale în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Formatorii INJ își dezvoltă abilități de intervievare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală