Un sistem judiciar mai eficient si efectiv – obiectivul colaborării judiciarului din Republica Moldova, Olanda și România

Judecătoria Ungheni si Curtea de Apel Bălţi sunt vizitate în aceasta săptămâna de către experți din Olanda şi Romania.

Scopul ședințelor organizate la sediul instanțelor este de a oferi consiliere grupului de judecători şi personalul secretariatului privind implementarea modificărilor cu scopul de (re)distribuire a sarcinilor orientate spre creșterea eficienței proceselor de judecată, eficientizarea procesului de emitere a deciziilor și reducerea sarcinilor administrative ale judecătorilor.

Reamintim că, în vederea realizării unei activități mai eficiente a instanțelor prin îmbunătățirea (re)distribuirii sarcinilor, au fost selectate de către Consiliul Superior al Magistraturii în calitate de instanțe pilot pentru aplicare a unei metodologii noi - Judecătoria Ungheni şi Curtea de Apel Bălţi.

În acest context, au fost create Grupuri de lucru în cadrul instanțelor pilot, care cu asistența experților în urma misiunii desfășurate în luna iulie 2017, au fost elaborate un set de propuneri. Astfel, experții din Olanda: Bert Maan si Willem Van Nieuwkerk, precum si expertul din Romania, Narcis Stoica, vicepreședintele Tribunalului Iaşi, participă în perioada 6-9 noiembrie la o serie de vizite în teritoriu, pe parcursul cărora a avut întâlniri cu personalul Curţii de Apel Bălţi şi Judecătoria Ungheni, inclusiv membrii Grupurilor de lucru create.

Ținem să reiterăm că, în luna noiembrie 2016 a fost evaluat domeniul divizării curente în cadrul instanțelor pilot a sarcinilor între judecător şi secretariat de către expertul Bert MAAN. (Vezi raportul aici: ROM-Report-Bert-Maan.pdf [490,48 Kb] (descarcari: 3)), iar pe parcursul anului 2017, exponenți ai sistemului judiciar din Republica Moldova, Olanda şi România au avut ocazia de a face schimb de informații şi bune practici, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru comune.

Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, în parteneriat internațional cu Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională, Olanda, şi parteneriat național cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, în cadrul Programului MATRA.
Un sistem judiciar mai eficient si efectiv – obiectivul colaborării judiciarului din Republica Moldova, Olanda și România
Un sistem judiciar mai eficient si efectiv – obiectivul colaborării judiciarului din Republica Moldova, Olanda și România
Un sistem judiciar mai eficient si efectiv – obiectivul colaborării judiciarului din Republica Moldova, Olanda și România
Un sistem judiciar mai eficient si efectiv – obiectivul colaborării judiciarului din Republica Moldova, Olanda și România
Un sistem judiciar mai eficient si efectiv – obiectivul colaborării judiciarului din Republica Moldova, Olanda și România