Ședința de totalizare a grupului de lucru din mun. Bălți

Joi, 9.11.17, în incinta primăriei municipiului Bălți, s-a desfășurat ședința grupului de lucru privind „Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale."

Fiecare specialist a prezentat informații de totalizare privind activitatea anterioară din cadrul grupului de lucru, menționând reușitele pe care le-au înregistrat în această perioadă.

Lilia Parascan, specialist principal în cadrul DÎTS, mun. Bălți, a vorbit despre rolul Direcției Învățământ, Tineret și Sport în vederea prevenirii delicvenței juvenile și implementarea mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale. Astfel că, pentru prevenirea delincvenţei juvenile, instituțiile de învățământ preuniversitar din subordinea DÎTS au creat parteneriate interinstituţionale, capabile să asigure atât protecţia drepturilor copilului, cât şi o desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ al tinerei generaţii.

Viziuni de perspectivă în contextul asistenței copiilor aflați în conflict cu legea a constituit un alt subiect abordat de Ion Ciobanu, coordonator local IRP.

La final, Ceslav Panico, vicedirectorul IRP, a mulțumit tuturor specialiștilor din cadrul grupului de lucru pentru implicare, nivel înalt de profesionalism și dedicație.

Toți participanții au primit materiale promoționale și informative, atât pentru copii, cât și pentru specialiști. De asemenea, au fost distribuite stick-uri USB, ce conțin o lecție video în domeniul prevenirii comportamentului antisocial în rândul copiilor.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Ședința de totalizare a grupului de lucru din mun. Bălți
Ședința de totalizare a grupului de lucru din mun. Bălți
Ședința de totalizare a grupului de lucru din mun. Bălți
Ședința de totalizare a grupului de lucru din mun. Bălți