Totalizările grupului de lucru din raionul Căușeni

În raionul Căușeni a avut loc ședință de totalizare a grupului de lucru din cadrul proiectului "Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale."

Ședința a început cu impresiile participanților referitor la schimbul de experiență din raioanele pilot. Au fost enumerate practicile pozitive și oportunitățile de implementare în raionul Căușeni. S-a ajuns la concluzia că experiența specialiștilor din regiunile implicate în proiect trebuie extinsă ulterior la nivel republican.

Judecători, poliţişti, asistenţi sociali, pedagogi, procurori şi consilieri de probaţiune au evaluat activitățile grupului de lucru în perioada realizării obiectivelor proiectului IRP ‚‚Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale’’.

Ceslav Panico, vicedirectorul IRP, a mulțumit celor prezenți pentru colaborarea fructuoasă, care a contribuit semnificativ la prevenirea fenomenului delincvenței juvenile în societate.

La rândul său, Ion Oboroceanu, moderatorul ședinței, a vorbit despre asigurarea continuității activităților în domeniul de asistență, referire și protecție a copiilor în conflict cu legea în raionul Căușeni.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Totalizările grupului de lucru din raionul Căușeni
Totalizările grupului de lucru din raionul Căușeni
Totalizările grupului de lucru din raionul Căușeni
Totalizările grupului de lucru din raionul Căușeni