Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea

La data de 16 noiembrie 2017 au fost prezentați unui grup de specialiști din domeniul social indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor sub vârsta răspunderii penale și în conflict cu legea, precum si rezultatele pilotării acestora.

Documentul a fost elaborat de către experții IRP, în parteneriat cu UNICEF-Moldova. Procesul de elaborare a fost urmat de o etapă de pilotare al acestor indicatori în mun. Chișinău și Bălți, precum și în r-le Ungheni, Leova, Orhei și Căușeni.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul coautorii managementului de caz Arina ȚURCAN, expertă IRP, avocată, Oxana ȘEVCENCO, psiholog, precum și Olga RABEI, manager de proiecte IRP.

Oxana Șevcenco a prezentat aspectul psihologic al managementului de caz: „Metodologia managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și celor în conflict cu legea nu vine cu sarcini noi pentru asistenții sociali, ci, dimpotrivă, îi înarmează cu informații și îndrumări concrete menite să-i ajute să realizeze responsabilitățile profesionale deja stipulate mult mai calitativ, pentru a oferi în comun un sprijin cât mai bun posibil pentru acești copii.”

Arina Țurcan a vorbit despre aspectul juridic al documentului și a abordat subiecte precum dejudiciarizarea, măsuri procesuale de constrângere aplicate copiilor, prevenirea primară etc.

La discuțiile purtate pe marginea conținutului prezentat au participat asistenți sociali din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Familiei din mai mai multe raioane ale țării, reprezentanți ai Direcţiilor municipale pentru protecţia drepturilor copilului, ai Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecției Sociale, precum și coordonatorii locali ai IRP din regiunile Ungheni, Bălți, Leova, Orhei și Căușeni.

Grosu Rodica, specialist principal, DASPF Sângerei, a specificat: „Evenimentul respectiv a fost unul foarte util. Ca specialist în domeniu am acumulat multă informație. Managementul de caz este un instrument foarte important, atât pentru asistenții sociali, cât și pentru ceilalți specialiști în domeniu.”

La Bălți avem mai multe cazuri de succes. În urma aplicării managementului de caz am reușit să modificăm comportamentul unor copii aflați în conflict cu legea” a accentuat Victoria Grătineanu, asistent social supervisor, mun. Bălți.

Astfel, începând cu luna mai 2017, pe parcursul unei perioade de 6 luni s-a desfășurat procesul de pilotare al indicatorilor nominalizați asupra 50 de cazuri.

Este de menționat faptul că 45 cazuri au fost încheiate cu succes, se înregistrează progrese în vederea frecventării copiilor a orelor instructiv-educative, relaționarea dintre părinți este mai eficientă, părinții au devenit mai informați despre modul sănătos al copilului și daunele substanțelor nocive, despre etapele de rezolvare a problemei, tehnici de stăpânirii a agresivității, însă cazurile oricum rămân în monitorizarea managerului de caz (asistentului social).

În același timp, 5 cazuri rămân în continuare în lucru, întrucât 5 copii în continuare abandonează domiciliul, orele instructiv-educative, rămânând repetenți, în acest sens cazurile lunar sunt examinate în cadrul echipei multidisciplinare și comisiei pentru protecția copilului, sunt desfășurate suplimentar discuții cu părinții, familiile sunt incluse în lista beneficiarilor de ajutor material și alte beneficii, sunt referiți către serviciile din comunitate.

Participanții din cadrul evenimentului au discutat pe marginea recomandărilor formulate de către experții care au pilotat indicatorii de management. Astfel, într-un final participanții au agreat asupra conținutului final al acestuia, calificându-l util pentru aplicare de către specialiști în această versiune.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea
Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea
Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea
Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea
Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea
Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea
Discuții pe marginea pilotării managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea