OAP și IRP vor promova drepturile omului prin instruiri

Oficiul Avocatului Poporului, în calitate de beneficiar, împreună cu Institutul de Reforme Penale implementează, începând cu luna august, proiectul „ Consolidarea capacităților OAP privind promovarea drepturilor omului prin instruire”, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului.

Proiectul OAP își propune să consolideze capacitățile angajaților instituției în domeniul promovării drepturilor omului prin elaborarea metodologiei de proiectare a programelor de instruire. Metodologia respectivă va spori capacitatea angajaților OAP de a realiza atribuția de promovare a drepturilor omului, prin intermediul instruirilor, destinate atât grupurilor vulnerabile cât și a angajaților instituțiilor publice. Astfel, angajații OAP vor fi capabili de a proiecta programe de instruire mai calitative, complexe, eficiente, care vor contribui la integrarea sistemică a Abordării Bazate pe Drepturile Omului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra incidenței respectării drepturilor omului în Republica Moldova.

Pentru a atinge aceste obiective, va fi necesară elaborarea unei metodologii de proiectare a programelor de instruire. Totodată, pentru implementarea cu succes a programelor de instruire care vor fi proiectate în baza metodologiei, este necesară consolidarea abilităților angajaților OAP în calitate de formatori.

De menționat că, contribuirea la consolidarea educației în domeniul drepturilor și libertăților omului și participarea la elaborarea programelor educaționale formale și nonformale este una dintre atribuțiile instituției, potrivit art. 28 alin. (1) lit.d) din Legea cu privire la Avocatul Poporului.

Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

OAP și IRP vor promova drepturile omului prin instruiri