Institutul Naţional al Justiţiei și IRP vor contribui la schimbarea percepțiilor vizavi de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale

Institutul Naţional al Justiţiei, în calitate de beneficiar, împreună cu Institutul de Reforme Penale implementează, începând cu 1 august, proiectul „Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi de comportament ale beneficiarilor INJ în abordarea persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale”, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului.

Persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale se confruntă cu stigmatizarea și discriminarea bazată pe dizabilitate. Persistența stereotipurilor şi prejudecăţilor care perpetuează ideile de inferioritate a acestora, generează încălcări ale drepturilor fundamentale, printre care și dreptul de acces efectiv la justiție. În procedurile judicare, aceste percepții și atitudini constituie bariere în participarea efectivă a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale la înfăptuirea justiției, deoarece ele sunt considerate inadecvate, iar mărturille depuse de acestea sunt percepute ca neveridice. Participarea persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale la procedurile judiciare este mai mult formală, decât efectivă.

Inițiativa propusă va contribui la schimbarea percepțiilor vizavi de aceste persoane, existente la nivelul judecătorilor și procurorilor, care dețin un rol central în asigurarea respectării drepturilor omului. Activitățile preconizate în cadrul proiectului sunt orientate spre dezvoltarea unor competențe și abilități psiho-juridice la deținătorii de responsabilități, care vor determina conștientizarea necesităților individuale ale persoanelor cu dizabilități psihosociale şi/sau intelectuale și respectarea dreptului acestora de a participa efectiv în toate procedurile judiciare în condiții egale cu ceilalți.

Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Institutul Naţional al Justiţiei și IRP vor contribui la schimbarea percepțiilor vizavi de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale