Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”

La data de 11.12.2017, un grup de procurori a participat la atelierul de instruire cu genericul „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”, organizat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției și UNICEF Moldova.

Trainingurile sunt elaborate în baza Recomandărilor Procuraturii Generale, ce vizează activitatea procurorilor în cauzele penale cu implicarea minorilor.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Victor ZAHARIA, directorul Institutului de Reforme Penale, Eduard HARUJEN, Procuror General al Republicii Moldova și Alexandra NICA, şefa Direcţiei instruire şi cercetare, Institutul Național al Justiției.

Formatorii atelierului și coautorii recomandărilor, Igor DOLEA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, judecător, Curtea Constituțională și Mariana GORNEA, procuror-șef al Secției justiție juvenilă, Procuratura Generală, au instruit procurorii ce își desfășoară activitatea în cazurile cu implicarea copiilor pasibili de răspunderea penală și în cazurile cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale.

În cadrul interacțiunii cu copii pasibili de răspundere penală, formatorii au evidențiat următoarele aspecte: ce trebuie să constate procurorii atunci când pornesc urmărirea penală, etapele desfășurării urmării penale, soluţiile alternative oferite de către procurori, administrarea probelor, măsurile procesuale aplicate față de minori ș.a.

În cazul lucrului cu copii sub vârsta răspunderii penale s-a pus accent pe aspectul de documentare a cauzei, pe identificarea serviciilor disponibile de asistență psihologică și socială pentru copiii aflați în conflict cu legea, dar și pe importanța organizării activităţilor de prevenire a delincvenței juvenile.

Participanții au fost implicați în activități practice, s-au implicat activ la discuții și au manifestat un interes sporit față de subiectele abordate.

Acest eveniment este organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Procuratura Generală și Institutul Național al Justiției, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către IRP, în parteneriat cu UNICEF în Republica Moldova.
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”