Procurori instruiți în cadrul atelierului „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”

La data de 18.12.2017, mai mulți procurori au participat la atelierul de instruire cu genericul „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”, organizat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției și UNICEF Moldova.

Recomandările Procuraturii Generale au stat la baza instruirilor, ce vizează activitatea procurorilor în cauzele penale cu implicarea minorilor.

Formatorii atelierului și coautorii recomandărilor, Igor DOLEA, Doctor habilitat în drept, Profesor universitar, Judecător, Curtea Constituțională și Mariana GORNEA, Procuror-Șef al Secției justiție juvenilă, Procuratura Generală, au instruit procurorii ce își desfășoară activitatea în cazurile cu implicarea copiilor pasibili de răspunderea penală și în cazurile cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale.

Experții și formatorii atelierului au abordat mai multe subiecte: etapele desfășurării urmării penale, soluţiile alternative oferite de către procurori, administrarea probelor, măsurile procesuale aplicate față de minori ș.a. Totodată, au vorbit despre aspectul de documentare a cauzei, despre identificarea serviciilor disponibile de asistență psihologică și socială pentru copiii aflați în conflict cu legea, dar despre importanța organizării activităţilor de prevenire a delincvenței juvenile.

Participanții au dat dovada de inițiativă, responsabilitate și implicare, iar cunoștințele dobândite le vor utiliza ulterior în domeniul profesional.

Acest eveniment este organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Procuratura Generală și Institutul Național al Justiției, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către IRP, în parteneriat cu UNICEF în Republica Moldova.
Procurori instruiți în cadrul atelierului „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Procurori instruiți în cadrul atelierului „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Procurori instruiți în cadrul atelierului „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
Procurori instruiți în cadrul atelierului „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”