Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot

Judecătoria Ungheni si Curtea de Apel Bălţi în perioada 22-26 ianuarie au fost vizitate de către expertul din Romania, judecătorul, Vice-preşedintele Tribunalului Iaşi, Dl. Narcis-Violin STOICA împreună cu Directorul IRP, Victor ZAHARIA.

Pe parcursul celor 5 zile experții au participat la o serie de ședințe la sediul instanțelor în scop de evaluare a schimbărilor operate de către instanțele pilot în cadrul activității sale, privind distribuirea sarcinilor orientate spre creșterea eficienței proceselor de judecată, eficientizarea procesului de emitere a deciziilor și reducerea sarcinilor administrative ale judecătorilor.

Reamintim că, în vederea realizării unei activități mai eficiente a instanțelor prin îmbunătățirea (re)distribuirii sarcinilor, au fost selectate de către Consiliul Superior al Magistraturii în calitate de instanțe pilot pentru aplicare a unei metodologii noi - Judecătoria Ungheni şi Curtea de Apel Bălţi.

Totodată, au fost create Grupuri de lucru în cadrul instanțelor pilot, care cu asistența experților în urma misiunilor desfășurate pe parcursul anului 2017, au formulat propuneri şi au operat modificări în activitatea instanțelor judiciare.

Reiterăm că, în luna noiembrie 2016, a fost evaluat de către expertul Bert MAAN, domeniul divizării curente în cadrul instanțelor pilot a sarcinilor între judecător şi secretariat. (Vezi raportul aici ROM-Report-Bert-Maan.pdf [490,48 Kb] (descarcari: 1)), iar pe parcursul anului 2017, exponenți ai sistemului judiciar din Republica Moldova, Olanda şi România au avut ocazia de a face schimb de informații şi bune practici, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru comune.

Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, în parteneriat internațional cu Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională, Olanda, şi parteneriat național cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, în cadrul Programului MATRA.
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot