Institutul de Reforme Penale va contribui la promovarea activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)

Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).

În octombrie 2016 Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) a fost creat într-o nouă formulă. Unul dintre atribuțiile de bază a Consiliului este menținerea unui dialog continuu cu instituțiile responsabile de detenția persoanelor, în special prin recepționarea și implementarea recomandărilor CpPT.

Republica Moldova în ianuarie 2013 a recepționat un șir de recomandări din partea Subcomitetului ONU de Prevenirea a Torturii (SPT UN) privind funcționalitatea, independența și vizibilitatea Mecanismului Național pentru Prevenirea Torturii. O parte din aceste recomandări se regăsesc implementate în Legea 52 și Regulamentul CpPT, alte recomandări urmează a fi implementate/dezvoltate pe parcurs, inclusiv prin intermediul proiectului.

Prin inițiativa IRP se intenționează a contribui la:
- Facilitarea elaborării Planului de vizibilitate/promovare a activităților CpPT pentru 2018;
- Facilitarea elaborării Raportului a CpPT pentru anul 2017;
- Prezentarea publicului a constatărilor și a recomandărilor CpPT pentru 2017, și inițierea unui dialog continuu cu autoritățile/factorii de decizii responsabili de privarea de libertate a persoanelor în vederea îmbunătățirii situației în locurile de detenție;
- Elaborarea și diseminarea a 1000 de min-broșuri privind activitatea CpPT pentru 2017.

Activități ce urmează a fi desfășurate în perioada ianuarie – iunie 2018, în cadrul proiectului „Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu suportul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT).
Institutul de Reforme Penale va contribui la promovarea activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)