Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.

La data de 22 februarie 2018, Institutul de Reforme Penale si Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala din Olanda, in parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii, au organizat Atelierul de lucru cu genericul “Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată”.

Evenimentul reprezintă activitatea de încheiere a proiectului ”Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementată in perioada 1 septembrie 2016 – 1 martie 2018.

Scopul Atelierului a fost cel de prezentare a rezultatelor obținute de către două instanțe pilot și diseminarea rezultatelor, inclusiv promovarea bunelor practici.

Reamintim că, în baza colaborării inițiate cu Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul eficientizării activității instanțelor de judecată, inclusiv stabilirea unei metodologii de divizare a sarcinilor între judecător şi secretariatul / personalul instanței judecătorești, prin Hotărârea CSM nr. 614/25 din 20 septembrie 2016, au fost desemnate două instanțe naționale pentru procesul de pilotare a metodei de divizare a sarcinilor curente între judecător, grefier și personalul auxiliar al instanței, după cum urmează: Judecătoria Ungheni și Curtea de Apel Bălți.

Pe parcursul proiectului au fost realizate 4 vizite a experților internaționali la sediul instanțelor pilot precum si 2 vizite de studiu în sistemul judiciar din Olanda şi Romania.
Scopul propus al activităților desfășurate a rezidat în realizarea unei activități mai eficiente în cadrul a două instanțe pilot prin îmbunătățirea (re-)distribuirii sarcinilor. În acest sens, au fost constituite Grupuri de lucru, după cum urmează:

Judecătoria Ungheni – grup de lucru pentru identificarea necesităților și modalităților de eficientizare și consolidare a procesului de înfăptuire a justiției, prin prisma activității Judecătoriei Ungheni.

Curtea de Apel Bălţi:
- două grupuri responsabile de cercetarea și analiza procesului decizional în cadrul dosarelor civile şi respectiv penale în cadrul Curţii de Apel Bălţi, cu descrierea diverselor etape ale procedurii și elaborarea recomandărilor;
- un grup de lucru responsabil de cercetarea și analiza numărului de audieri în cauzele penale și civile pentru identificarea posibilităților de reducere a numărului acestora până la cel mult una per cauză.

Astfel, în urma familiarizării instanțelor pilot cu practici utilizate in cadrul instanțelor judiciare din Olanda si Romania, precum şi cu asistența experților internaționali Bert Maan (Olanda) şi Violin-Narcis Stoica (Romania) au fost întreprinse o serie de acţiuni de către fiecare instanţă pilot, atât de ordin administrativ, cât şi propuneri de lege ferenda care ar eficientiza activitatea instanțelor judiciare.
Pe parcursul seminarului de totalizare al rezultatelor au fost prezentate acţiuni concrete ale fiecărei instanțe, precum şi o analiză din partea experţilor prezenţi, atât naţionali cât şi internaţionali.

Victor Zaharia, Director al Institutului de Reforme Penale, moderator al evenimentului, a punctat faptul că implicarea în cadrul acestui proiect a fost una focusată, şi anume identificându-se aspecte care necesitau o atenție sporită. Totodată, implicarea subiecţilor în cadrul proiectului a fost una multilaterală, astfel că nu doar judecătorii dar şi asistenţii judiciari, grefierii, personalul secretariatului au avut un rol important.

Expertul Bert Maan (Olanda) a atras atenția că reușita proiectului se datorează în mare parte şi implicării active a președinților instanțelor pilot, totodată punctând faptul că o atenție sporită a fost orientată către beneficiarii actului judiciar, identificând necesitățile acestora întru evitarea tergiversării procesului judiciar. Or, unul dintre cele trei precepte fundamentale de drept roman, formulate de Ulpian este „Suum Cuique Tribuere” (Oferă oamenilor ceea ce merită).

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului ”Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale şi Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala Olanda (www.cilc.nl), cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București în cadrul Programului MATRA.


Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.