Verifică dacă anunțul pentru un post vacant este discriminatoriu!

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, au inițiat un proiect a cărui scop este de a crește șansele de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă.

Conceptul proiectului presupune crearea unor instrumente novatoare în activitatea de prevenire a discriminării în procesul de angajare, în special prin crearea unei aplicații online de pre-evaluare a anunțurilor de angajare prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității.

Astfel, softul creat permite tuturor posibilitatea verificării anunțurilor de angajare din perspectiva nediscriminării. Softul este setat astfel încât din conținutul anunțului introdus în compartimentul special, să fie identificate criteriile sau formulările cu potențial crescut de discriminare. În acest caz se afișează un mesaj de atenționare precum că anunțul conține manifestări discriminatorii, enumerându-le pe fiecare. Vor apărea două opțiuni: fie se prezintă anumite justificări în anunț, fie sunt excluse prevederile discriminatorii.

Aplicația dată atinge următoarele obiective:
- Facilitarea simplificării procedurii de verificare al anunțului de angajare prin prisma inegalității;
- Returnarea instantă al rezultatului privind existență sau lipsa elementelor discriminatorii în anunțul de angajare;
- Furnizarea informației statistice către Consiliu pentru îmbunătățirea politicilor în domeniul disciminării;

Platforma online de verificare a anunțurilor o puteți găsi pe site-ul oficial al Consiliului:egalitate.md

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Verifică dacă anunțul pentru un post vacant este discriminatoriu!