Studiu privin tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, a inițiat un proiect a cărui scop este a identifica principalele manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de angajare, precum și principalele formulări utilizate care dezavantajează anumite categorii de persoane.

În acest sens, a fost elaborat un Studiu privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat” ce cuprinde principalele criterii de discriminare identificate în anunțurile de angajare, principalele formulări utilizate care dezavantajează anumite categorii, analiza dimensiunilor manifestărilor discriminatorii identificate prin raportare la impactul acestora asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Piața muncii reprezintă una dintre scenele pe care aceste inegalități se „joacă” zi de zi, o oglindă curentă a prejudecăților, stereotipurilor și preconcepțiilor pe care le au unele grupuri față de altele. Este scena pe care femeile au o rată de ocupare mai mică decât bărbații, persoanele în vârstă au șanse mai puține să-și găsească un loc de muncă decât persoanele tinere, persoanele cu dizabilități se confruntă în mod zilnic cu refuzuri de angajare, angajatorii aleg să angajeze anumite grupuri/categorii de vârstă în detrimentul altora.

În mod evident, piața muncii reprezintă un fenomen complex și studierea tuturor formelor de discriminare pe piața muncii ies din limitele tematice ale acestui studiu. Mai ales că numeroase studii, rapoarte și investigații ale unor instituții publice naționale și internaționale sau organizații ale societății civile au investigat deja diverse aspecte ale discriminării pe piața muncii.

Acest studiu are ca scop identificarea principalelor manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de discriminare pentru a veni cu soluții corespunzătoare în vederea evitării și eliminării acestora fiind axat pe 3 aspecte reciproc complementare, precum urmează:
1. Analiza principalelor criterii discriminatorii care apar în anunțurile de angajare – utilizând informațiile raportului de monitorizare, se va face o analiză calitativă a categoriilor care se reprezintă a fi cele mai vulnerabile în procesul de căutare a unui loc de muncă.
2. Analiza principalelor formulări utilizate în anunțurile de angajare care dezavantajează anumite categorii de persoane – va scoate în evidență evantaiul larg de formulări utilizate care pot descuraja persoanele aflate în căutarea locului de muncă să aplice pentru oferta respectivă.
3. Analiza dimensiunilor manifestărilor discriminatorii identificate prin raportare la impactul acestora asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă – se va analiza din perspectiva efectelor (atât din punct de vedere social, cât și economic) care pot surveni și influența persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, urmare a plasării anunțurilor de angajare discriminatori.

Această publicație a fost elaborată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.Studiu privin tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat.