A fost creată aplicația care testează din perspectiva nediscriminării conținutul anunțurilor de angajareConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a creat o aplicație disponibilă pe site-ul www.egalitate.md care poate testa conținutul anunțurilor de angajare în vederea identificării și excluderii limbajului discriminator.
Buletin informativ în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării”
La începutul lunii iulie a fost dat start unui nou proiect implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.
Ateliere de instruire: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGSÎn cadrul proiectului “Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS” au fost organizate 8 instruiri pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat. Instruirile au avut ca obiectiv, familiarizarea avocaților cu noile modificări a sistemului informațional de evidență a datelor statistice (în continuare SIA al CNAJGS) al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și modalitatea de utilizare a acestora.
Raport de activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme PenaleInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.
Atelier de instruire: Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosocialeAvocații care acordă asistență juridică garantată de stat precum și personalul Oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, la data de 25-26 iulie 2018, au participat la un atelier de instruire cu tematica « Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale ».
Familia IRP se extinde
Odată cu implmentarea unui nou proiect în parteneriat cu UNICEF, echipa IRP se extinde.