Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. ChișinăuInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău
Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. ChișinăuInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău
CPEDAE și IRP anunță concurs privind procurarea unui aparat fotoConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind procurarea unui aparat foto.
Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău, cu excepția Parcului Nistrean – Vadul lui VodăInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău, cu excepția Parcului Nistrean – Vadul lui Vodă
TERMEN EXTINS:IGP și IRP anunță concurs prinvid selectarea unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție
Institutul de Reforme Penale (IRP), împreună cu Inspectoratul General de Poliției își propune ca programul de prevenire a delincvenței juvenile să fie instituționalizat, astfel ca să fie asigurată aplicarea acestuia la nivel național.
În acest sens, se anunță concurs de selectare a unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție.
IGP și IRP anunță concurs prinvid selectarea unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează coordonator/e de proiect JUSTIȚIE PENTRU COPII
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează 2 coordonatori de proiect în domeniul JUSTIȚIEI PENTRU COPII în regiunile  Rezina și ComratInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
TERMEN EXTINS:OAP și IRP anunță concurs privind elaborarea paginii web al Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md).Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este realizarea unei paginii web pentru a reflecta activitatea Ombudsmanilor și a oferi un instrument de informare a publicului larg privind respectarea Drepturilor Omului.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR)Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.