TERMEN EXTINS:Concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare machetare, editare și printare a 2 publicații

Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în cadrul proiectului ”Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect ce urmează a fi implementat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018.

În cadrul proiectului urmează a fi elaborate 2 publicații: Raportul anual pentru 2017 al Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) și o Mini-Broșură privind mandatul și atribuțiile CpPT.

IRP solicită companiilor interesate o ofertă pentru ambele publicații.

1. Raportul anual pentru 2017 al Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)

Raportul va fi elaborat în Limba română, tradus în Limba rusă și engleză. Toate 3 texte vor fi compilate într-o singură publicație.

Numărul exemplarelor – 150.

Detalii tehnice:

a)Raport ROM
210 x 210 mm
coperta - 300 gr.
interior - 150 gr, 4+4
volum 75-80 pag.
machetare (va contine diagrame, scheme, infografice)
color
redactare
tipar

b)Raport RUS
210 x 210 mm
coperta - 300 gr.
interior - 150 gr, 4+4
volum 75-80 pag.
machetare (va contine diagrame, scheme, infografice)
color
tipar

c)Raport ENG
210 x 210 mm
coperta - 300 gr.
interior - 150 gr, 4+4
volum 75-80 pag.
machetare (va contine diagrame, scheme, infografice)
color
tipar

2.Mini-Broșură privind mandatul și atribuțiile CpPT.

Mini-Broșura va fi elaborat în Limba română, tradusă în Limba rusă.

Numărul exemplarelor – 800 în Limba română și 200 de exemplare în Limba rusă.

a) Brosura ROM
Format: A6
8-10 pag.
150 gr, 4+4
Elaborare concept design si pregatirea machetului pentru tipar
Redactare
800 ex.

b) Brosura RUS
Format: A6
8-10 pag.
150 gr, 4+4
Elaborare concept design si pregatirea machetului pentru tipar
200 ex.

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești.

IRP îşi rezervă dreptul de a exclude oferta din competiție sau rezilia contractul cu compania, în cazul în care au fost depistate activități contrare legii sau tentative de corupere.

Pentru a participa la tender, agenții economici interesați vor prezenta oferta până la 30 martie, ora 17.00, în format electronic la adresa: tender@irp.md.

TERMEN EXTINS:Concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare machetare, editare și printare a 2 publicații