CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui lot de specialiști/specialiste în vederea adaptării textului Legii cu privire la asigurarea egalității după metoda ușor de citit și ușor de înțeles

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transpunerea Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles.

În acest sens, se anunță concurs de selectare a unui grup format din 4 specialiști, care vor trebui să conlucreze activ între ei și cu reprezentanții grupului țintă (persoane cu dizabilități intelectuale, cognitive și de învățare), implicate direct la elaborarea și testarea versiunii în format ușor de citit și de înțeles a Legii cu privire la asigurarea egalității.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
1. Elaborarea unei metodologii de evaluare și selectare a participanților pentru două focus grupuri. Moderarea activității în cadrul focus grupurilor și notarea observațiilor.
2. Elaborarea și definitivarea unei versiuni adaptate a textului Legii cu privire la asigurarea egalității după modelul ușor de citit și ușor de înțeles, în baza sugestiilor formulate de către participanții la focus grupuri.
3. Elaborarea și potrivirea imaginilor care vor însoți textul adaptat.
4. Verificarea textului adaptat la fiecare etapă de testare, astfel încât, acesta să corespundă prevederilor textului Legii cu privire la asigurarea egalității.

În vederea elaborării Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles, specialiștii/specialistele vor ține cont de următoarele elemente:
1. Implicare. Specialiștii/specialistele se vor implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
2. Coordonare. Specialiștii/specialistele vor coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect și cu specialiștii contractați pentru realizarea sarcinilor adiacente acestei activități.
3. Acuratețe. Specialiștii/specialistele vor depune toată diligența pentru acuratețea textului elaborat.
4. Respectarea termenilor. Specialiștii/specialistele vor respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a delivrabilului final.
5. Prezentarea versiunii finale. Specialiștii/specialistele urmează să prezinte versiunea finală a Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles, în cadrul unui eveniment public.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Pentru lotul nr. 1
Studii:
Studii în sociologie, în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în adaptarea/transpunerea textelor juridice după modelul ușor de citit și ușor de înțeles cel puțin două lucrări. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat.

Cunoştinţe și abilități:
• Cunoașterea cadrului legal cu privire la asigurarea egalității;
• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Abilităţi de gândire critică;
• Abilități excelente de analiză și raportare;
• Abilități de interacțiune cu persoanele cu dizabilități intelectuale;
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Responsabilitate.


Pentru lotul nr. 2
Studii:
Studii în psihologie, în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită de lucru cu persoanele cu dizabilități. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat.

Cunoştinţe și abilități:
• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Abilități de interacțiune cu persoanele cu dizabilități intelectuale;
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Responsabilitate.

Pentru lotul nr. 3
Studii:
Studii relevante pentru realizarea sarcinilor (design, artă, grafică). Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.
Experienţă profesională:
Experiență dovedită în elaborarea imaginilor pe dimensiunea drepturilor omului de cel puțin doi ani. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat.

Cunoştinţe și abilități:
• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Responsabilitate

Pentru lotul nr. 4
Studii:
Studii superioare în drept. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.
Experienţă profesională:
Experiență dovedită în aplicarea Legii cu privire la asigurarea egalității de cel puțin 4 ani. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă experiența profesională solicitată.
Cunoştinţe și abilități:
• Cunoașterea cadrului legal cu privire la asigurarea egalității;
• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Abilităţi de gândire critică;
• Responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alte persoane cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

1. Scrisoarea de intenție în care se va indica numărul lotului pentru care aplică;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz.
4. Oferta financiară în lei pentru fiecare sarcină în parte din lotul pentru care se aplică.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP/Lot 1, 2, 3 sau 4 în dependență pentru care se aplică.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 04.04.2018, ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 09 aprilie 2018.

Relații de contact:
Carolina Bagrin, tel. 079356461, email: bagrin.carolina@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi.
ToR_CPEDAE_lot-specialiti.pdf [449,32 Kb] (descarcari: 12)

CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a  unui lot de specialiști/specialiste în vederea adaptării textului Legii cu privire la asigurarea egalității după metoda ușor de citit și ușor de înțeles