OT Chișinău al CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru optimizarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

Oficiul Teritorial Chișinău (OT Chișinău) al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este operarea modificărilor în sistemul operațional de evidență a datelor statistice care va contribui la eficientizarea procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat din partea avocaților, bazată în primul rând pe operativitatea avocaților în procesul de interacțiune cu beneficiarii, cât și sporirea calității serviciilor prestate de către avocați.

Astfel, se anunță concurs de selectare a unui expert pentru optimizarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
 elaborarea în termen de 14 zile a caietului de sarcini privind parametrii tehnici de modificare, ajustare, îmbunătățire a SOFT-lui
 acordarea suportului companiei IT cât și OT Chișinău pe întreaga perioadă a efectuării lucrărilor cât și în perioada de testare a noilor modificări ale SOFT-lui
 participarea la elaborarea ghidului pentru utilizatori ai SOFT-ului (unul pentru avocați și unul pentru angajații sistemului)
 participarea la întâlniri aleatorii organizate cu avocații şi angajații sistemului de ajgs privind utilizarea noilor modificări operate în SOFT
 participarea în calitate de formator în cadrul a 4 ateliere regionale (Chișinău; Bălți; Cahul; Comrat) de instruire privind modalitatea de utilizare a cabinetului personal creat în cadrul SOFT-lui
 pregătirea după necesitate a propunerilor noi de optimizare a modificărilor operate ca rezultat al perioadei de testare, cât și în urma instruirilor privind familiarizarea tuturor utilizatorilor cu SOFT-ul.

Expertul va încheia un contract de prestări servicii cu IRP, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi OT Chișinău al CNAJGS, conform condițiilor indicate în termenii de referință.

Cerințele față de specialiști/specialiste:

Studii:
în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.
Experienţă profesională:
Experiență dovedită în procesele de optimizare a sistemelor electronice de evidență a datelor statistice. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat.

Cunoştinţe și abilități:
• Cunoașterea cadrului legal cu privire la asistența juridică garantată de stat;
• Cunoașterea specificului activității CNAJGS;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Abilităţi de gândire critică;
• Abilități excelente de analiză și raportare;
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz;
3. Oferta financiară netă per zi in MDL și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs OT/CNAJGS/expert-soft.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 5 aprilie 2018, ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 9 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Sergiu Zaharia, tel. 079545133, email: serj_zaharia@yahoo.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către OT Chișinău al CNAJGS în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi.
ToR-Expert-1-doc.pdf [378,31 Kb] (descarcari: 1)


OT Chișinău al CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru optimizarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat