OT Chișinău al CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert/ă pentru revizuirea cadrului normativ existent în scopul modificării actelor utilizate în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat

Oficiul Teritorial Chișinău (OT Chișinău) al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este modificarea setului de acte utilizate în procesul de acordare a ajgs care va contribui la eficientizarea procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat din partea avocaților.

Totodată modificările ce vor fi propuse vor avea un impact pozitiv și la colectarea și dezagregarea datelor statistice pe anumite categorii de persoane care fac parte din anumite grupuri social vulnerabile.

În acest sens se anunță concurs de selectare a unui expert/ă care va revizui cadrul normativ prin prisma modificării și ajustării actelor utilizate în procesul de acordare a ajgs întru colectarea şi dezagregarea datelor statistice conform tuturor categoriilor de beneficiari ai ajgs.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
- Determinarea si analiza setului complet de documente utilizate în cadrul sistemului de ajgs;
- modificarea actelor prin intermediul cărora este posibilă colectarea de date statistice, inclusiv dezagregarea acestora;
- prezentarea modificărilor pentru aprobare către CNAJGS;
- informarea organelor și instituțiilor implicate în procesul de acordare a ajgs: prin email și poștă, despre modificările operate şi aprobate de către CNJAGS, după cum urmează: Inspectoratele de poliție (48), Procuraturile (34), Instanțele de judecată (15), Curțile de Apel (4), CSM (1)
- oferirea explicațiilor de rigoare organelor și instituțiilor abilitate la necesitate.

Cerințele față de specialiști/specialiste

Studii:
în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.
Experienţă profesională:
Experiență dovedită în procedurile de depunere a cererilor și solicitărilor de ajgs cât și de asigurare a acordării asistenței juridice garantate de stat de către Oficiile Teritoriale ale CNAJGS. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.

Cunoştinţe și abilități:

● Cunoașterea cadrului legal cu privire la asistența juridică garantată de stat;
● Cunoașterea specificului activității CNAJGS;
● Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii).
● Abilităţi de gândire critică;
● Abilități de analiză și raportare;
● Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
● Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz;
3. Oferta financiară netă per zi in MDL și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs OT/CNAJGS/expert-acte

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 5 aprilie 2018, ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 9 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Sergiu Zaharia, tel. 079545133, email: serj_zaharia@yahoo.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către OT Chișinău al CNAJGS în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.


Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR_expert-2.pdf [429,84 Kb] (descarcari: 5)