CNAJGS şi IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant care va asigura circuitul informațional dintre subiectele implicate în realizarea activităților proiectului și sensibilizarea populației

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este îmbunătățirea calității asistenței juridice calificate garantate de stat prestate persoanelor cu dizabilități mintale.

În acest sens, urmează a fi contractat un consultant, care va asigura comunicarea și schimbului de informații dintre Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Institutul de Reforme Penale, PNUD Moldova și experți/formatori contractați, mediatizarea activităților realizate în cadrul proiectului, va asigura logistica pentru desfășurarea atelierului de validare.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
1. Termeni de referință elaborați și plasați pe pagina web CNAJGS;
2. Emailuri de informare a derulării proiectului transmise echipei de proiect;
3. Apeluri telefonice efectuate;
4. Informații plasate pe pagina web CNAJGS, rețele de socializare;
5. Comunicate de presă elaborate și plasate pe pagina web a CNAJGS și pe rețelele de socializare;
6. Emailuri către experți cu informația solicitată și expediată.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Studii:
În drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experiență profesională:
Experiență dovedită în domeniul juridic, coordonare de activităţi.

Cunoştinţe și abilități:

• Cunoașterea cadrului legal cu privire la asistența juridică garantată de stat;
• Cunoașterea specificului activității CNAJGS;
• Cunoașterea limbii române, engleze și ruse;
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Abilităţi în scriere şi redactare a textelor;
• Deprinderi de elaborare a articolelor, actualizarea paginilor web;
• Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office, E-mail, Social media, Photoshop s.a
• Abilități excelente de analiză și raportare;
• Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Scrisoarea de intenție, in care se va menționa despre nivelul de cunoaștere al cadrului legal cu privire la asistența juridică garantată de stat, precum si specificul activității CNAJGS;
2. CV-ul candidatului;
3. Oferta financiară netă per zi in MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului se de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului


Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs CNAJGS/consultant

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 06 aprilie 2018, ora 16.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 10 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact: Aurelia Palamarciuc, consilier, Aparatul administrativ al CNAJGS, tel: 069541870, email: apalamarciuc@cnajgs.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CNAJGS în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR-consultant-final.pdf [445,6 Kb] (descarcari: 4)