CNAJGS și IRP anunță concurs pentru selectarea a doi experți pentru elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale și vor instrui avocați în cadrul a două seminare de instruire

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este îmbunătățirea calității prestate persoanelor cu dizabilități mintale de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat prin înserarea minimumului de acțiuni necesare a fi întreprinse în cadrul reprezentării intereselor persoanelor cu dizabilități mintale.

În acest sens se anunță concurs de selectare a doi experți pentru elaborarea Standardelor de calitate a activității avocaților pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale precum și instruirea avocaților în două seminare.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini
:

I. La etapa de elaborare a Standardelor:
1. Stabilirea unor instrumente de lucru, utilizate întru atingerea obiectivelor propuse.
2. Stabilirea unei metodologii de elaborare a Standardelor de calitate, prin distribuirea sarcinilor între experţi;
3. Efectuarea unei analize a calității serviciilor juridice prestate de către avocați pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale.
4. Efectuarea unei cercetări asupra prevederilor internaţionale ce vizează conceptul standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale.
5. Efectuarea unui studiu comparat ce vizează bune practici ale altor state cu privire la conceptual standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale.
6. Formularea conceptului standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale, prin prisma studiului legislației și practicilor naționale;
7. Formularea recomandărilor specifice întru implementarea conceptului standardelor de calitate pe cauzelecu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv modificări ale legislaţieinaţionale, ori alte mijloace de implementare.
8. Evaluarea impactului implementării conceptului standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale.
9. Finalizarea studiului și prin înserarea conţinutului acestora într-o lucrare, care va reprezenta poziţia comună a grupului de experţi;

Cerinte faţă de lucrare:
1. Redactarea lucrării în limba română sub formatul specific de Standarde de calitate,
2. La redactarea lucrării se va ține cont de utilizarea caracterului „Times New Roman”, 12 pt., interval 1,5 linii;
3. Elaborarea rezumatului studiului în limba engleză de maxim 1 pagina A4 (caracterului „Times New Roman”, 12 pt., interval 1,5 linii);
4. Lucrarea cu privire la standarde de calitate se organizează pe capitole şi paragrafe, în formatul Standardelor pe alte tipuri de cauze, deja aprobate de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

II. La etapa de instruire în calitate de formator în cadrul a două ateliere de instruire:

Această etapă cuprinde 2 ateliere de instruire. Primul atelier va fi un atelier de validare a Standardelor de calitate și Instrumentelor de monitorizare, în cadrul căruia vor participa 11 avocați. Al doilea atelier va fi unul de instruire în cadrul căruia vor fi familiarizați 28 de avocați privind conținutul Standardelor și Instrumentelor.

1. Elaborarea setului de materiale necesare pentru desfășurarea atelierului de validare și atelierului de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, în baza Standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale și a Instrumentelor de monitorizare;
2. Stabilirea metodologiei de instruire în cadrul atelierului de validare și atelierului de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat privind cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale, care are ca scop dezvoltarea abilităților în vederea aplicării Standardelor și Instrumentelor;
3. Familiarizarea participanților cu Standardele de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale și Instrumentele de monitorizare;
4. Includerea recomandărilor din partea participanților de la atelierul de validare, în varianta finală a Standardelor și Instrumentelor;
5. Definitivarea Standardelor în urma includerii recomandărilor parvenite din partea participanților și avizelor altor autorități de resort.
8. Întocmirea raportului final de evaluare de către fiecare expert cu privire la atelierele de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale. Prezentarea raportului Aparatului administrativ al CNAJGS și consultantului care va asigura circuitul informațional.

NB: Durata programului de instruire este de 3 zile de instruire propriu-zisă, 1 zi de pregătire și 1 zi de evaluare și raportare. O zi de instruire constituie 8 ore academice de lucru, repartizate în 4 sesiuni. Cele 12 sesiuni vor fi distribuite între membrii grupului de formatori selectați. În cadrul primului atelier de validare vor fi 11 participanți, iar în cadrul celui de-al doilea atelier vor fi formați 28 avocați.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Studii:

în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
 Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul juridic;
 Experiență în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii;
 Experiență în activitatea de formator în cadrul seminarelor/traningurilor/atelierelor
 Experiență profesională specifică privind examinarea cauzelor cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale.

Cunoștințe și abilități:
 Abilități de analiză şi cercetare;
 Abilități excelente de formator;
 Abilități de lucru în echipă;
 Profesionalism, punctualitate, responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului,
3. Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare: link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat, certificate privind calitatea de formator etc. .
4. Oferta financiară netă per zi în MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs CNAJGS/expert-standarde.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 9 aprilie 2018, ora 15.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 12 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Aurelia Palamarciuc, tel. 069541870, email: apalamarciuc@cnajgs.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CNAJGS în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR_Experts_2_Standarde_Ateliere.pdf [443,13 Kb] (descarcari: 1)