CPEDAE și IRP anunță concurs privind Contractarea serviciilor de transcriere și tipărire a textului în Braille

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în perteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități vizuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transcrierea ghidului petiționarului în Braille, document care cuprinde această informație.

În acest sens, se anunță concurs privind Contractarea serviciilor de transcriere și tipărire a textului în Braille.

Activitatea presupune transcrierea și tipărirea ghidului petiționarului în Braille, într-un tiraj de 50 exemplare. Ghidul cuprinde aproximativ 16 000 caractere fără spații sau 20 pagini.

Cerințele față de ofertant


Experienţă dovedită în efectuarea sarcinilor similare celor propuse:

- vor fi prezentate exemple ale lucrărilor similare elaborate,
- la solicitare, vor fi prezentate scrisori de recomandare ale clienților.

Capacitatea de a executa sarcini similare celor propuse:
- să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru prestarea a astfel de servicii
- să respecte termenii privind prestarea serviciilor solicitate conform Termenilor de referință

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Scrisoarea de intenție în care se va indica descrie experiența relevantă, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz.
2. CV-ul angajaților ca vor fi implicați.
4. Oferta financiară în lei pentru fiecare sarcină în parte din lotul pentru care se aplică.

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/Braille.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 18.04.2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 23 aprilie 2018.

Relații de contact:
Carolina Bagrin, tel. 079356461, email: bagrin.carolina@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.


Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi: ToR_CPEDAE_Braille-1.pdf [432,97 Kb] (descarcari: 5)