CNA, OAP şi IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate

Centrul Național Anticorupție (CNA), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea mecanismului de asigurare a protecţiei avertizorilor de integritate de către CNA şi OAP prin elaborarea unei proceduri de comunicare a avertizărilor de integritate eficiente.

În acest sens, se anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate.

În vederea elaborării Metodologiei, expertul va ține cont de următoarele elemente:
1.Implicare. Expertul se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
2.Coordonare. Expertul va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect și pentru realizarea sarcinilor adiacente acestei activități.
3.Acuratețe. Expertul va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate şi va asigura calitatea tuturor materialelor elaborate.
4.Respectarea termenilor. Expertul va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentarea livrabilei finale.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Studii:
-Studii superioare în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant
-Cursuri specializate în domeniul pedagogiei/psihologiei/managementului resurselor umane, Formare de Formatori, alte domenii relevante sarcinii;
-studii de master/doctorat – va constitui un avantaj.

Experiență profesională:

–minimum 3 ani de experiență profesională în domeniul analizei şi raportării
–2 ani de experiență în calitate de formator;
–de elaborare a materialelor metodologice în domeniul instruirii/dezvoltării profesionale;
–de elaborare a planurilor şi programelor de instruire pentru diferite categorii de personal;
–de lucru cu autorități publice/de instruire a funcționarilor publici.

Cunoştinţe:
•Cunoașterea cadrului legal cu privire la prevenirea şi combaterea corupţie şi drepturile omului;
•Cunoașterea specificului activității CNA şi OAP;
•Cunoştinţe în domeniul pedagogiei/psihologiei;
•Cunoştinţe privind forme și metode de instruire, aspecte specifice ale procesului de învățare a adulților;
•Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse sau engleze este un avantaj.

Abilități:
•gândire critică;
•analiză și raportare;
•comunicare eficientă;
•elaborare de materiale/documente analitice/metodologice;
•formulare de obiective de instruire în baza necesităților de instruire identificate;
•planifica și derula cursuri de instruire.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Viziunea candidatului asupra realizării sarcinilor propuse în Termenii de referință;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu (copii ale certificatelor etc);
3. Oferta financiară netă per zi în MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM).

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs CNA/OAP/expert-metodologie.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 aprilie 2018, ora 09.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 19 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Victoria POPA, tel. 069675033, email: victoria.popa@cna.md, Dumitru Roman, tel. 079707470, email: dumitru.roman@ombudsman.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CNA şi OAP în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR-Expert-CNA-OAP.pdf [345,85 Kb] (descarcari: 10)
CNA, OAP şi IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate