DIP și IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant național pentru creșterea eficienței intervențiilor de specialitate desfășurate pe durata executării pedepselor penale.

Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este creșterea eficienței intervențiilor de specialitate desfășurate pe durata executării pedepselor penale.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

- Asistarea experților și a echipei de proiect la pregătirea, organizarea și desfășurarea atelierelor de instruire din cadrul proiectului;
- Acordarea asistenței tehnice Coordonatorului de proiect la organizarea activităților din cadrul proiectului (mese rotunde, instruiri, etc.), inclusiv pregătirea și aprobarea pentru imprimare a materialelor necesare pentru aceste activități;
- Asistarea Coordonatorului de proiect la menținerea comunicării cu partenerii proiectului;
- Planificarea și efectuarea deplasărilor în penitenciarele din zonele de sud, centru și nord ale țării, în scopul asistării expertului internațional la organizarea şi monitorizarea activităților proiectului;
- Asistarea echipei de proiect la pregătirea documentelor aferente activităților, inclusiv a rapoartelor privind activitățile desfășurate;
- Asigurarea suportului logistic și administrativ echipei de proiect

În vederea atingerii obiectivului proiectului, consultantul național va ține cont de următoarele elemente:
1. Implicare. Consultantul se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
2. Coordonare. Consultantul va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect și cu experții internaționali contractați pentru realizarea sarcinilor adiacente acestor activități.
3. Acuratețe. Consultantul va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate.
4. Respectarea termenilor. Consultantul va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a livrabilului final.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Studii:

Studii superioare în domeniul drepturilor omului, științelor politice, pedagogiei sau alte domenii relevante.

Experiență profesională:
- Cel puțin 3 ani experiență de lucru cu personalul din probațiune si cel penitenciar;
Experiență profesională specifică:
- Experiența anterioară în gestionarea programelor de formare pentru diferite elemente de aplicare a legii;
- Experiență în proiectarea materialelor de instruire pentru ofițerii de probațiune, personalul de penitenciare;
- Realizarea instruirilor in domeniul reintegrării sociale a deținuților si in domeniul probațiunii

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.


Cunoştinţe și abilități:

• Cunoașterea cadrului legal cu privire la sistemul corecțional;
• Cunoașterea mecanismelor de protectie a Drepturilor Omului la nivel national si international
• Cunoașterea specificului activității DIP și INP;
• Cunoașterea limbii române și ruse este obligatoriu, iar cunoașterea limbii engleze (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Abilităţi de gândire critică;
• Abilități de analiză și raportare;
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Abilități organizatorice;
• Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Viziunea privind realizarea sarcinilor conform Termenilor de referință;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu (copii certificate de instruire etc.);
3. Oferta financiară netă per zi in MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului se de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)


Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs DIPConsultant.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 18 aprilie 2018, ora 09.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidatul câștigător va fi anunțat cu privire la selectare până la data de 20 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Vlad Bușmachiu, tel. 060282572, email: vlad.busmachiu@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com


Această activitate este organizată de către DIP în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR-Consultant-National.pdf [385,29 Kb] (descarcari: 10)