TERMEN EXTINS: CPEDAE și IRP anunță concurs privind contractarea serviciilor de înregistrare audio

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități vizuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin redarea în variantă sonoră bilingvă a ghidului petiționarului.

În acest sens, se anunță concurs privind înregistrarea variantei sonore bilingve a Ghidului petiționarului.

Activitatea presupune înregistrarea sonorizării ghidului petiționarului în două limbi, și anume română și rusă, ambele pe capitole separate.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
1.Înregistrarea sonorizării ghidului petiționarului în limba română
2.Segmentarea fișierului în limba română pe capitole.
3.Înregistrarea sonorizării ghidului petiționarului în limba rusă.
4.Segmentarea fișierului în limba rusă pe capitole.
5.Coordonarea cu echipa de proiect în vederea stabilirii și testării compatibilității fișierelor cu cerințele tehnice ale site-lui.
6.Prezentarea fișierelor pentru a fi integrate pe site-ul instituției.

Cerințele față de prestator
Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţa anterioară în domeniu.

Astfel, cerințele față de companie sunt:
•experiență̆ în efectuarea sarcinilor similare celor propuse de minim 1 an;
•să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență pentru realizarea sarcinilor;
•să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru realizarea sarcinilor;
•respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință
•la solicitare, vor fi prezentate scrisori de recomandare a clienţilor;

Conținutul dosarului de participare la concurs
1.Portofoliul companiei aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate. Se va indica in CV despre echipa de profesioniști si echipamentul și infrastructura de care dispune;
2.Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
3.Date de contact ale companiei si rechizitele bancare;
4.Ofertă financiară totală în MDL (lei) cu TVA 0 pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP/ înregistrare audio.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 26.04.2018, ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Doar candidatul câștigător va fi informat cu privire la selectare până la data de 30 aprilie 2018.

Relații de contact:
Carolina Bagrin, tel. 079356461, email: bagrin.carolina@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR_CPEDAE_Studiou.pdf [454,45 Kb] (descarcari: 5)

TERMEN EXTINS: CPEDAE și IRP anunță concurs privind contractarea serviciilor de înregistrare audio