CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui specialist/ unei specialiste în vederea verificării textului Legii cu privire la asigurarea egalității adaptat după metoda ușor de citit și ușor de înțeles (Proofreading)

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) împreună cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transpunerea Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles.

În acest sens, se anunță concurs privind selectarea unui specialist/ unei specialiste în vederea verificării textului Legii cu privire la asigurarea egalității adaptat după metoda ușor de citit și ușor de înțeles (Proofreading)

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

1. Să verifice textul adaptat al Legii cu privire la asigurarea egalității din punct de vedere al menținerii sensului juridic
2. Să acorde asistență necesară grupului de specialiști selectați în vederea coordonării aspectelor juridice relevante

Cerințele față de specialist/specialistă

Studii: Studii superioare în drept. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj prin acumularea de punctaj la evaluare.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în aplicarea Legii cu privire la asigurarea egalității de cel puțin 4 ani. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă experiența profesională solicitată.

Cunoştinţe și abilități:
• Cunoașterea cadrului legal cu privire la asigurarea egalității;
• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj prin acumularea de punctaj la evaluare.
• Abilităţi de gândire critică;
• Responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alte persoane cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Scrisoarea de intenție
;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;
4. Oferta financiară în lei net (cu deducerea impozitelor și taxelor) per zi pentru sarcinile stabilite.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/ Proofreading

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30.04.2018, ora 09.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidatul câștigător va fi anunțat cu privire la selectare până la data de 3 mai 2018, cu excepția cazului extinderii termenului pentru depunerea dosarelor.

Relații de contact:
Carolina Bagrin, tel. 079356461, email: bagrin.carolina@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com


Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR_CPEDAE_lot_4.pdf [390,32 Kb] (descarcari: 5)


CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui specialist/ unei specialiste în vederea verificării textului Legii cu privire la asigurarea egalității adaptat după metoda ușor de citit și ușor de înțeles (Proofreading)