TERMEN EXTINS:OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea caietului de sarcini privind elaborarea paginii web a Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md)

Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora o nouă pagină web a instituției.

În acest sens, se anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea caietului de sarcini privind elaborarea paginii web a Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md)

Astfel, noua pagină web a instituției urmează să conțină o sub pagină care va fi dedicată drepturilor copilului, și o anexă, care va reflecta activitate de prevenire a torturii.
Criteriul de care se va ține cont la realizarea paginii web va fi adaptarea acesteia la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
-elaborarea specificațiilor tehnice (pentru un concurs in vederea selectării unei persoane juridice) care va detalia parametrii tehnici, condițiile si cerințele pentru desfășurarea unui concurs în vederea contractării de servicii pentru dezvoltarea web site-ului in conformitate cu conceptul descris;
-Oferirea suportului necesar pentru evaluarea dosarelor companiilor care vor depune oferte în cadrul concursului pentru dezvoltarea web site-ului in conformitate cu specificațiile tehnice elaborate.

În vederea elaborării caietului de sarcini, expertul va ține cont de următoarele elemente:
1. Implicare. Expertul se va implica activ la realizarea sarcinilor stabilite în termenii de referință.
2. Coordonare. Expertul va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect.
3. Acuratețe. Expertul va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate.
4. Respectarea termenilor. Expertul va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a delivrabilului final.

Cerințele față de specialiști/specialiste

Studii:
Studii superioare în domeniul IT sau alte domenii relevante.

Experienţă profesională:

• Cel puțin 2 ani de experiență profesională și/sau constantă în domeniul dezvoltării de pagini web.
• Experiență dovedită privind elaborarea caietelor de sarcini în domeniul IT.

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat.

Cunoştinţe și abilități:
• Cunoștințe specifice domeniului IT, in mod special dezvoltării de pagini web;
• Cunoașterea în linii generale specificului activității OAP;
• Cunoașterea excelentă a limbii române și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleză constituie un avantaj.
• Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. CV-ul candidatului, cu indicarea informației corespunzător cerințelor solicitate, cu includerea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;
2. Viziunea cu privire la realizarea sarcinilor prezentate în termenii de referință;
2. Oferta financiară netă per zi în MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului se de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs OAP/webToR

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30 aprilie 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.


Câștigătorul va fi informat cu privire la selectare până la data de 2 mai 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.

Relații de contact:
Dumitru Roman, 079707470, email: dumitru.roman@ombudsman.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com


Această activitate este organizată de către Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:Extins-Expert-web-OAP-final-1.doc [346,5 Kb] (descarcari: 3)

TERMEN EXTINS:OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea caietului de sarcini privind elaborarea paginii web a Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md)