CPEDAE și IRP anunță concurs pentru selectarea Serviciilor de elaborare a unui spot video privind procesul de revendicare a dreptului la nediscriminare în fața Consiliului

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să realizeze un spot video prin care să fie evidențiată problema identificată, și anume discriminarea persoanelor din mediul rural, dar și măsurile de revendicare a dreptului încălcat.

În acest sens, se anunță concurs pentru selectarea serviciilor de elaborare a spotului video privind procesul de revendicare a dreptului la nediscriminare în fața Consiliului.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
1. Scrierea și coordonarea scenariului spotului cu echipa CPEDAE si PNUD Moldova.
2. Elaborarea spotului video (versiune scurtă (max.30 sec) şi versiune lungă (max. 120 sec)) în limba română și asigurarea subtitrării lui în limba rusă.
3. Coordonarea cu echipa CPEDAE si PNUD Moldova a spotului video realizat.
4. Elaborare Cover (fotografii realizate în timpul filmărilor).
5. Predarea spotului video către Consiliu.

Cerințele față de companie

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în elaborare de spoturi video. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţa anterioară în domeniu.

Astfel, cerințele față de companie sunt:
• experienţă în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
• să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
• să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
• abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
• respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Portofoliul companiei aplicante - CV-ul, o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate, informație despre echipa;
2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
3. Date de contact ale companiei si rechizitele bancare;
4. Ofertă tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului;
5. Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu și totalul în MDL (lei) cu TVA 0.


Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/spot video

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 12 mai 2018, ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Doar compania selectată va fi contactată până la data de 15 mai 2018.

Relații de contact:
Rodica Jereghi, tel. 076700331, email: jereghirodi@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.


Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi: ToR_CPEDAE_spot-video-02_05_2018-fara-difuzare.pdf [449,19 Kb] (descarcari: 9)
CPEDAE și IRP anunță concurs pentru selectarea Serviciilor de elaborare a  unui spot video  privind procesul de revendicare a dreptului la nediscriminare în fața Consiliului