IRP anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice

Institutul de Reforme Penale (IRP) solicită servicii editoriale şi tipografice.

Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Obiectul procurării

Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă serviciile de editoriale şi tipografice, după cum urmează:

Publicație Legea cu privire la asigurarea egalității


Format: B5 176*250 mm
Copertă: hârtie cretată mată 300gr, laminare 1+0, culori 4+4
Interior: hârtie cretată mată 130gr (color, inclusiv ilustrații), legare 2 clame
Tiraj: 100 ex.
Volum: max. 25 pag (textul interior doar în română)

Elaborare design copertă
Machetare interior
Corectură și redactare
Tipar
Transport


Publicație Ghidul petiționarului în limbile minoritare

Format: B5 176*250 mm
Coperta: hârtie cretată mată 300gr, laminare 1+0, culori 2+2
Interior: hârtie cretată mată 90gr (2 colori)
Tiraj: 100 ex.
Volum: max. 150 pag, (textul interior în 6 limbi diferite)


Elaborare design copertă
Machetare interior separată pentru fiecare limbă
Corectură și redactare
Tipar
Transport


Pliant despre CPEDAE

Detalii tehnice:

Format: A4 3 plieri
Hârtie: cretată lucioasă 200gr/m.p., tipar culori 4+4
2 tipuri de pliante
Tiraj 1 tip pliant: 1000 ex. (700 - limba română; 300 - limba rusă) x 2 tipuri de pliant

Machetare
Corectură și redactare
Tipar
Transport


Ghid pentru utilizatorii de soft CNAJGS

Format: B5 177 x 250 mm
Copertă: hârtie cretată mată 300gr, laminare 1+0, culori 4+4
Interior: hârtie cretată mată 130gr (color, inclusiv ilustrații), legare 2 clame
Tiraj: 340 exemplare in limba romana, 60 exemplare in limba rusa
Volum: max. 30 pag

Elaborare design copertă pentru versiunea română si versiunea rusă
Machetare interior pentru versiunea română si versiunea rusă
Corectură și redactare pentru versiunea română si versiunea rusă
Tipar versiunea română si versiunea rusă
Transport


Printare Standarde de calitate pentru avocati

Format: B5 177 x 250 mm
Copertă: hârtie cretată mată 300gr, laminare 1+0, culori 4+4
Interior: hârtie cretată mată 130gr, doua culori, legare 2 clame
Tiraj: 200 exemplare – versiunea in limba română, 100 exemplare – versiunea in limba rusă
Volum: aprox. 60 pagini,

Redactarea lingvistică, tehnică şi de specialitate a textelor
Prezentarea a 4 variante de machetă a textului;
Design, prezentarea a 5 variante de copertă;
Machetare;
Prepress;
Prezentarea unei probe tipărită la maşina offset;
Prezentarea unui exemplar tipărit la maşina offset pentru aprobarea finală în tipar;
Transportare la oficiul comandatarului.


Printare Instrumente de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat

Format: B5 177 x 250 mm
Copertă: hârtie cretată mată 300gr, laminare 1+0, culori 4+4
Interior: hârtie cretată mată 130gr, doua culori, legare 2 clame
Tiraj: 200 exemplare – versiunea in limba română, 100 exemplare – versiunea in limba rusă
Volum: aprox. 20 pagini,

Redactarea lingvistică, tehnică şi de specialitate a textelor
Prezentarea a 4 variante de machetă a textului;
Design, prezentarea a 5 variante de copertă;
Machetare;
Prepress;
Prezentarea unei probe tipărită la maşina offset;
Prezentarea unui exemplar tipărit la maşina offset


Printare Curriculum de instruire pentru avocati

Format:
B5 177 x 250 mm
Copertă: hârtie cretată mată 300gr, laminare 1+0, culori 4+4
Interior: hârtie cretată mată 130gr, doua culori, legare 2 clame
Tiraj: 90 xemplare – versiunea in limba română,
Volum: aprox. 20 pagini


Pliant pentru activitățile desfăsurate de CAN/OAP

A4, închis 1/3 A4, hârtia 150, gr.gloss, tipar 4+4, 2 falțuri (cu machetare)
Volum - 300 buc.


Cerinţe faţă de ofertant:

Agentul economic va presta serviciile in perioada mai-septembrie 2018 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertantul câştigător.


Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
3. Oferta financiară în lei MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, fără TVA.

Modul de prezentare a dosarului


Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP concurs servicii editoriale/tipografice.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 16 mai 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.


Alte mențiuni:


Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor înaintate.


Condițiile de contractare:

• contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
• valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii .


Relații de contact:
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR-serv-editoriale-si-tipografice.pdf [445,14 Kb] (descarcari: 6)

IRP anunță concurs  privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice