IRP anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor poligrafice si procurare de echipament

Institutul de Reforme Penale (IRP) selectează servicii poligrafice si procurare de echipament.

Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Cerinţe faţă de ofertant:

Agentul economic va presta serviciile in perioada mai-septembrie 2018 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertantul câştigător.


Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă serviciile poligrafice, după cum urmează: ecran pentru proiector, cort, tricouri, pungi, stegulețe etc.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
3. Oferta financiară în lei MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, fără TVA.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP concurs procurare echipament/servicii poligrafice

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 16 mai 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.


Alte mențiuni:

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor înaintate.

Condițiile de contractare:


• contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
• valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii .


Relații de contact:
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR-procurare-diversedoc.pdf [452,79 Kb] (descarcari: 8)

IRP anunță concurs privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor poligrafice si procurare de echipament