TERMEN EXTINS: OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unei companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova

Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind asigurarea drepturilor omului în țară, inclusiv în dinamică (evaluarea precedentă de acest gen a avut loc în 2016).

În acest sens, se anunță concurs pentru selectarea unei companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova.

Compania / instituția contractată va fi responsabilă pentru următoarele sarcini:
1. Efectuarea unei analize/cercetări de birou pentru a defini drepturile și grupurile vulnerabile care trebuie abordate în timpul studiului. Studiul privind drepturile omului din 2016 și politicile publice relevante în domeniul drepturilor omului trebuie luate în considerare pentru o astfel de analiză.
2. În consultare cu Oficiul Avocatului Poporului și OHCHR, elaborarea și prezentarea spre aprobare a metodologiei de studiu, a chestionarului pentru colectarea datelor cantitative, a ghidurilor de întrebări pentru grupurile de interese și a interviurilor aprofundate - toate incluzând conținutul, dimensiunea eșantionului, distribuția geografică și alte informații relevante;
3. Efectuarea colectării de date pe teren, utilizând un eșantion din care pot fi trase concluzii semnificative din punct de vedere statistic;
4. Revizuirea calității datelor colectate, efectuarea unei analize aprofundate și elaborarea unui studiu complex de colectare a datelor;
5. Elaborarea Studiului privind Percepția Drepturilor Omului în Republica Moldova, inclusiv metodologia, analiza cantitativă și calitativă a datelor, reprezentarea grafică a rezultatelor, concluziile și recomandările cuprinzătoare pentru acțiuni ulterioare. Datele colectate, constatările și recomandările studiului ar trebui să servească drept informații valoroase și profesionale pentru elaborarea viitoarelor politici în domeniul drepturilor omului de către principalele părți interesate.

Compania va participa la prezentarea studiului la o dată stabilită ulterior.

În vederea elaborării studiului, compania sociologică/instituția va ține cont de următoarele elemente:
Se așteaptă ca studiul să fie în conformitate cu principiile fundamentale de bază, printre care:
 responsabilitatea națională (prin implicarea părților interesate cheie relevante și dezvoltarea capacităților naționale ale celor care contribuie la elaborarea raportului);
 independența analizei;
 calitatea analizei;
 pregătire participativă și incluzivă;
 flexibilitate și creativitate în prezentare (mod clar și ușor de utilizat); și
 opțiuni clare de continuare sustenabilă, inclusiv strategii explicite de diseminare.

Cerințele față de compania sociologică/instituție

a) Competențe legate de companie / instituție
 Experiență corporativă dovedită anterior de cel puțin 5 ani în cercetare și M & E;
 Experiență profesională de cel puțin 3 ani în realizarea studiilor / studiilor sociale cantitative și calitative cu parametrii similari;
 Experiența anterioară în studii sociologice pe grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane vîrstnice, persoane din minorități etno-lingvistice și religioase, etc) va constitui un avantaj.

b) Competențele legate de echipa de cercetare (vor fi evaluate și CV-urile membrilor echipei individuale)
Liderul de echipă
 Educație și calificări generale (Master în Științe Sociale, Economie, Științe Politice, Drepturile Omului sau alte domenii relevante)
 Experiența în supervizarea / conducerea echipei, abilitatea de a analiza, de a planifica, de a comunica în mod eficient pe cale orală și în scris, de rapoarte, de a rezolva probleme, de a organiza și de a satisface rezultatele așteptate (o experiență dovedită de cel puțin 5 ani)
Experții
 Educație și calificări generale (gradul de Master în Științe Sociale, Economie, Științe Politice, Drepturile Omului sau alte domenii relevante, la minim)
 Cel puțin 5 ani de experiență profesională în efectuarea de sondaje/ studii sociale cantitative și calitative. Experiența în efectuarea studiilor / sondajelor în domeniul drepturilor omului va fi un avantaj.
Diversitatea echipei sub aspect de gen, vîrstă, statut de dizabilitate, apartenență etno-lingvistică și religioasă va constitui un avantaj (pentru a beneficia de acest avantaj aspectele ce țin de diversitate urmează a fi clar indicate în documentele depuse).

Conținutul dosarului de participare la concurs


1.Viziunea companiei/instituției privind realizarea studiului sociologic si planul de acțiuni;
2. CV-ul companiei/instituției si CV-urile echipei de cercetare - cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu
3. Oferta financiară pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)


Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: OAP/studiu

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 14 mai 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Compania/instituția câștigătoare va fi anunțată până la data de 17 mai 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Dumitru Roman, 079707470, email: dumitru.roman@ombudsman.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com


Această activitate este organizată de către Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR-Studiu-OAP-final2.pdf [467,46 Kb] (descarcari: 1)
Studiu: PERCEPŢII ASUPRA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ro-raport_do_final_pentru_tipar-1.pdf [8,04 Mb] (descarcari: 4)


TERMEN EXTINS: OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unei companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova