TERMEN EXTINS: CNA, OAP și IRP anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare a unui spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate

Centrul Național Anticorupție (CNA), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect prin care își propun să realizeze un spot grafic prin intermediul căruia să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate, astfel încât acestea/aceștia să cunoască, să implementeze și să respecte toate reglementările prevăzute de legislația în vigoare în acest scop.

În acest sens, se anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare a spotului grafic.


Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

1. Scrierea și coordonarea scenariului spotului cu echipa CNA/OAP si PNUD Moldova.

2. Elaborarea spotului grafic (versiune scurtă şi versiune lungă) în limba română și asigurarea traducerii și subtitrării lui în limba rusă.

3. Aprobarea spotului de către echipa CNA/OAP, si PNUD Moldova.

4. Predarea spotului grafic către CNA și OAP.


În vederea elaborării spotului grafic, compania selectată va ține cont de următoarele elemente:

1. Implicare. Se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.

2. Coordonare. Va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect.

3. Acuratețe. Va depune toată diligența pentru acuratețea materialului expus, inclusiv a textului subtitrat.

4. Respectarea termenilor. Va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a delivrabilului final.

5. Prezentarea versiunii finale.CERINȚELE FAȚĂ DE COMPANIE

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţa anterioară în domeniu.

Astfel, cerințele față de companie sunt:

- experienţă în elaborarea spoturilor video, grafice, audio inclusiv cu conținut social;

- să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, grafice inclusiv cu conținut social;

- să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video, grafice;
- abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
- respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.


CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS


1. Portofoliul companiei aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate;

2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
3. Date de contact ale companiei si rechizitele bancare;

4. Ofertă tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea spotului;

5. Ofertă financiară totală în MDL (lei) cu TVA 0 pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.


Aceste servicii se înscriu în publicitatea socială și este încurajată oferirea de preţuri și opţiuni cât mai avantajoase, dat fiind beneficiul public al informaţiei plasate!


MODUL DE PREZENTARE A DOSARULUI


Dosarul va fi depus în format electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CNA/OAP/spot grafic

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 mai 2018, ora 17.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Doar compania selectată va fi contactată până la data de 25 mai 2018

Relații de contact:

Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com sau
Popa Victoria, Centrul Național Anticorupție, tel. 022257321, victoria.popa@cna.md


Această activitate este organizată de către CNA şi OAP în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Proiectul dat este realizat de CNA și OAP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi: ToR-spot-grafic-CNA.pdf [491,63 Kb] (descarcari: 7)

TERMEN EXTINS: CNA, OAP și IRP anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare a unui spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate