CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Instrumentelor de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a îmbunătăți calitatea asistenței juridice calificate garantate de stat prestate de avocați persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale.

În acest sens, se anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Instrumentelor de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate de către avocaţi pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
1. Stabilirea unor instrumente de lucru, utilizate întru atingerea obiectivelor propuse;
2. Instrumentele vor fi elaborate în baza Standardelor de calitate ale activităţii avocaţilor în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale, care vor fi prezentate expertului selectat;
2. Stabilirea unei metodologii de elaborare a Instrumentelor de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate de către avocaţi pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale;;
3. Determinarea instrumentelor de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați conform metodologiei convenite cu CNAJGS, pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale;
4. Finalizarea Instrumentelor prin înserarea conţinutului acestora într-o lucrare, care va reprezenta poziţia expertului;
5. După prezentarea primei versiuni a instrumentelor de evaluare, expertul selectat va colabora cu autorii care au elaborat Standardele de calitate si care vor desfășura două ateliere de instruire pentru avocați, unde vor fi puse în discuție de către aceștia și proiectul de instrumente de evaluare;
6. În cazul în care parvin careva recomandări din partea participanţilor la atelierul de validare, expertul va fi informat de către formatori, le va analiza şi în cazul în care le consideră oportune le va include în variantă finală a Instrumentelor cu prezentarea versiunii definitivate către Aparatul Administrativ al CNAJGS conform planului temporal convenit.

Cerinte faţă de lucrare:

1. Redactarea lucrării în limba română sub formatul specific de Standarde de calitate (a se vedea exemplu pe site-ul www.cnajgs.md – publicații Standarde de calitate),
2. La redactarea lucrării se va ține cont de utilizarea caracterului „Times New Roman”, 12 pt., interval 1,5 linii;
3. Lucrarea va fi realizată de către un expert;
4. Lucrarea cu privire la instrumente de evaluare se organizează pe capitole şi paragrafe, în formatul Instrumentelor de monitorizare pe alte tipuri de cauze, deja aprobate de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (a se vedea exemple de acte similare pe site-ul www.cnajgs.md);
5. Lucrarea urmează a fi realizată cu respectarea termenului final de prezentare Aparatului administrativ al CNAJGS.

Cerințele față de specialiști/specialiste
Studii:

în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
-Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul juridic;
-Experiență în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii;
-Cunoștințe și abilități:
-Abilități de analiză şi cercetare;
-Profesionalism, punctualitate, responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului,
3. Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare: link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat, certificate etc. .
4. Oferta financiară netă per zi în MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM).

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs CNAJGS/expert-instrumente.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 iunie 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare după evaluarea dosarelor de către Comisia de evaluare în termen de 10 zile lucrătoare, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Relații de contact:
Aurelia Palamarciuc, tel. 069541870, email: apalamarciuc@cnajgs.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CNAJGS în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referință atașați: ToR_Expert_Instrumente_AG.pdf [585,99 Kb] (descarcari: 2)

CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Instrumentelor de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat