IGP și IRP anunță concurs prinvid selectarea unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție

Institutul de Reforme Penale (IRP), împreună cu Inspectoratul General de Poliției își propune ca programul de prevenire a delincvenței juvenile să fie instituționalizat, astfel ca să fie asigurată aplicarea acestuia la nivel național.
În acest sens, se anunță concurs de selectare a unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție.

Sarcini specifice/Rezultate așteptateSarcini specifice/Rezultate așteptate

În cadrul contextului expus, urmează a fi selectat un grup de 3 experți care vor avea următoarele sarcini:

1 Revizuirea programului de prevenire a delincvenței juvenile în corespundere cu formatul instrucțiunilor interne ale IGP. Program de prevenire a delincvenței juvenile ajustat cerințelor și instrucțiunilor interne ale IGP. 31 august 2018
2 Instruirea a 20 de angajați ai poliției privind aplicarea Programului de prevenire.
Instruire de 2 zile desfășurată (8 sesiuni) pentru 20 de angajați ai poliției.
Plan de acțiuni privind aplicarea Programului de prevenire elaborat. 1 - 30 septembrie 2018
3 Monitorizarea procesului de aplicare a Programului de prevenire în regiunile Sîngerei, Călărași, Ialoveni, Cahul, Comrat de către 2 angajați ai poliției în fiecare regiune.
Asistență/consultare oferită la necesitate angajaților din poliție care au aplicat Programul de prevenire.

Participare după necesitate sau la solicitarea angajaților din poliție implicați în procesul de aplicare al Programului la sesiunile de prevenire a delincvenței juvenile. 1 octombrie -10 decembrie 2018

Aranjamente instituționale:

Experții vor încheia un contract de prestări servicii cu IRP, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi IRP și IGP.

În procesul de prestare a serviciilor, Experții selectați vor comunica direct cu persoana responsabilă desemnată din cadrul IRP și IGP.

În vederea realizării sarcinilor, fiecare expert va ține cont de următoarele elemente:
1. Implicare. Expertul se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
2. Coordonare. Expertul va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect pentru realizarea sarcinilor adiacente acestei activități.
3. Acuratețe. Expertul va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate.
4. Respectarea termenilor. Expertul va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentarea livrabilului final.

Cerințele față de specialiști/specialiste:

Studii:
în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în desfășurarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile. Va constitui un avantaj experiența de cooperare cu Inspectoratul General de Poliție în activități de prevenire a delincvenței juvenile.

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.

Cunoştinţe și abilități:
● Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind prevenirea delincvenței juvenile in Republica Moldova;
● Cunoașterea specificului activității Inspectoratului General de Poliției privind prevenirea delincvenței juvenile;
● Cunoașterea instrucțiunilor interne ale Inspectoratului General de Poliției relevante tematicei, inclusiv cele cu privire la elaborare de acte interne;
● Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii).
● Abilităţi de gândire critică;
● Abilități de analiză și raportare;
● Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
● Responsabilitate.

Criterii de evaluare

I. Evaluare tehnică:

Criteriile de evaluare Punctaj maxim
1. Calificări și abilități
a) Studii superioare in drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant 40
b) Studii postuniversitare (masterat – 10 pct, doctorat – 20 pct.) 30
c) Motivarea candidatului exprimată în scrisoarea de intenție 30
2. Experiență profesională
a) Experiență dovedită în desfășurarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile 30
b) Experiența deținută privind participarea la activități de prevenire a delincvenței juvenile de cooperare cu Inspectoratul General de Poliție 30
3. Cunoștințe
a) Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind prevenirea delincvenței juvenile în Republica Moldova 20
b) Cunoașterea particularităților procedurale de depunere a cererilor și solicitărilor de ajgs 20
c) Cunoașterea specificului activității Inspectoratului General de Poliției privind prevenirea delincvenței juvenile; 20
d) Cunoașterea instrucțiunilor interne ale Inspectoratului General de Poliției relevante tematicei, inclusiv cele cu privire la elaborare de acte interne 20
e) Cunoaşterea limbii române (excelent) şi ruse (pentru limba română – 15 pct, pentru limba rusa – 5 pct.) 20
Total 260


Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz;
3. Oferta financiară netă per zi și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: concurs IRP/Program de prevenire

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 16.07.2018, ora 12:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 17.07.2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Pentru mai multe detalii consultați termenii de referință atașați aici
ToR-revizuire-program-de-prevenire_IRP.pdf [469,79 Kb] (descarcari: 11)

Relații de contact:
Iulia Cebotari, adresă email: yuliacebotari@mail.com