Specificații tehnice privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău.

Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate de către CNA şi OAP în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului (Runda 2). Proiectul dat este realizat de CNA și OAP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.

Specificații tehnice

Specificaţiile tehnice şi calitative pentru serviciile solicitate, care vor fi prestate în afara orașului Chișinău, după cum urmează:

Eveniment de 2 zile – 06-07 septembrie 2018.

1. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:
• sunt solicitate pentru perioada 06-07 septembrie 2018;
• sunt solicitate 1 masa de prânz per zi pentru un număr de 30 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
• sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi pentru un număr de 30 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frișcă/lapte, ceai în divertisment si prăjituri/copturi/fructe;
• meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
• mesele vor fi servite în funcție de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziția agentului economic cu 2 zile înaintea perioade mai sus amintite;
• mesele trebuie să fie servite la aceeași locație unde are loc instruirea participanților. În subsidiar, mesele pot fi servite şi în altă clădire decât hotelul, dar nu mai departe de 5 minute de mers pe jos.

2. Servicii de închirierea de sală de conferință:
• sunt solicitate pentru perioada 06-07 septembrie 2018;
• va fi asigurata o sală de conferință cu o capacitate de minim 30 locuri;
• sala de conferințe vor fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tabla flipchart, foi flipchart, markere flipchart, apă pentru participanți (cate 2 sticle 0,5 per persoana).

3. Servicii de cazare:
• Sunt solicitate pentru perioada 06-07 septembrie 2018, pentru 1 noapte;
• Camera de cazare 10 single, 10 duble;
• Confort: minim 4 stele;
• Oferta de preț pentru cazare va include si micul dejun
• Dotare standard pentru camere duble: camere cu 2 paturi (nu se acceptă pat matrimonial); grup sanitar propriu; televizor;
• Dotare standard pentru camere single: pat matrimonial; grup sanitar propriu; televizor.
• Cazarea urmează a fi in aceeași locație unde are loc instruirea participanților. În subsidiar, cazarea poate avea loc în altă clădire decât hotelul, dar nu mai departe de 5 minute de mers pe jos.

Eveniment de 2 zile – 13-14 septembrie 2018.

1. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:
• sunt solicitate pentru perioada 13-14 septembrie 2018;
• sunt solicitate 1 masă de prânz pe zi pentru 13-14 septembrie pentru un număr de 30 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
• sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi, pentru 13-14 septembrie, pentru un număr de 30 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frișcă/lapte, ceai în divertisment si prăjituri/copturi/fructe;
• meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
• mesele vor fi servite în funcție de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziția agentului economic cu 2 zile înaintea perioade mai sus amintite;
• mesele trebuie să fie servite la aceeași locație unde are loc instruirea participanților. În subsidiar, mesele pot fi servite şi în altă clădire decât hotelul, dar nu mai departe de 5 minute de mers pe jos.

2. Servicii de închirierea de sală de conferință:
• sunt solicitate pentru perioada 13-14 septembrie 2018,
• va fi asigurata o sală de conferință cu o capacitate de 30 locuri
• sala de conferințe vor fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tabla flipchart, foi flipchart, markere flipchart, apă pentru participanți (cate 2 sticle 0,5 per persoana).

3. Servicii de cazare:
• sunt solicitate pentru perioada 13-14 septembrie 2018, pentru 1 noapte;
• Camera de cazare 10 single, 10 duble;
• Confort: minim 4 stele
• Oferta de preț pentru cazare va include si micul dejun
• Dotare standard pentru camere duble: camere cu 2 paturi (nu se acceptă pat matrimonial); grup sanitar propriu; televizor;
• Dotare standard pentru camere single: pat matrimonial; grup sanitar propriu; televizor;
• Cazarea urmează a fi in aceeași locație unde are loc instruirea participanților. În subsidiar, cazarea poate avea loc în altă clădire decât hotelul, dar nu mai departe de 5 minute de mers pe jos.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
3. Oferta tehnică cu respectarea specificațiilor tehnice solicitate si indicarea experienței deținute;
4. Oferta financiară, care trebuie să cuprindă oferta de preţ unitară şi totalul pentru fiecare serviciu solicitat în lei MDL cu TVA 0.


Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: CNA/OAP/servicii organizare seminare.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 03 septembrie 2018, ora 12.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Relații de contact:

Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Marina Bejenari, Institutul de Reforme Penale, tel. 068008319, email: marinabejenari9@gmail.com

Informații în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR-INJ-organizare-seminarii-CNA_OAP-1.pdf [482,9 Kb] (descarcari: 13)
Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău