Specificații tehnice privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de cazare, restaurant si servire a mâncării si închiriere de sală de conferință pentru seminare în afara or. Chișinău

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de cazare, restaurant si închiriere sală de conferință în afara or. Chișinău.

Specificații tehnice:

Specificaţiile tehnice şi calitative pentru serviciile solicitate, care vor fi prestate în afara orașului Chișinău, după cum urmează:

1. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:

• sunt solicitate pentru perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2018;
• sunt solicitate 1 masa de prânz per zi pentru un număr de 23 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
• sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi pentru un număr de 23 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frișcă/lapte, ceai în divertisment si prăjituri/copturi/fructe;
• sunt solicitate 1 cină pentru data de 30 noiembrie 2018 pentru 23 de persoane. Cina trebuie să cuprindă meniul complet (felul 2 şi o băutură);
• meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
• mesele vor fi servite în funcție de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziția agentului economic cu 2 zile înaintea perioade mai sus amintite;
• mesele trebuie să fie servite in aceiași clădire unde are loc instruirea participanților.

2. Servicii de închirierea de sală de conferință:
• sunt solicitate pentru perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2018;
• va fi asigurata o sală de conferință cu o capacitate de minim 30 locuri;
• condiţii optime pentru o bună desfăşurare a seminarului (iluminare, căldură, aer condiţionat etc.);
• sala de conferințe vor fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tabla flipchart, foi flipchart, markere flipchart, acces internet, apă pentru participanți (cate 2 sticle 0,5 per persoana/per zi);
• sala de conferințe urmează să facă parte din aceiași clădire unde are loc cazarea participanților.

3. Servicii de cazare:
• Sunt solicitate pentru perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2018, pentru 1 noapte;
• Camera de cazare single pentru 23 persoane;
• Oferta de preț pentru cazare va include si micul dejun;
• Dotare standard pentru camere single: pat matrimonial; grup sanitar propriu; televizor.
• Cazarea urmează a fi in aceiași clădire unde are loc instruirea participanților.

Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
3. Oferta tehnică cu respectarea specificațiilor tehnice solicitate si indicarea experienței deținute;
4. Oferta financiară, care trebuie să cuprindă oferta de preţ unitară şi totalul pentru fiecare serviciu solicitat în lei MDL cu TVA 0.


Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP seminar.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 29 octombrie 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Relații de contact:

Marina Bejenari, Institutul de Reforme Penale, tel. 068008319, email: marinabejenari9@gmail.com
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate de către IRP cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova


Mai multe detalii găsiți în Termenii de Referință anexați:ToR-IRP.pdf [348,63 Kb] (descarcari: 0)

Specificații tehnice  privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de cazare, restaurant si servire a mâncării si închiriere de sală de conferință  pentru seminare în afara or. Chișinău