Specificaţii tehnice privind selectarea unui agent economic în vederea organizării de seminare în or. Chişinău

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea organizării de seminare în or. Chişinău

Specificaţii tehnice
Specificaţiile tehnice şi calitative pentru serviciile solicitate, care vor fi prestate în oraşul Chişinău, după cum urmează:

Eveniment de 4 zile: 26-29 noiembrie 2018


1. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:
• sunt solicitate pentru perioada 26-29 noiembrie 2018;
• sunt solicitate 1 masă de prânz per zi pentru un număr de 20 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
• sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi pentru un număr de 20 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frişcă/lapte, ceai în divertisment şi prăjituri/copturi/fructe;
• sunt solicitate câte 1 cină pentru 26, 27 şi 28 noiembrie 2018 pentru 20 de persoane. Cina trebuie să cuprindă meniul complet (felul 2 şi o băutură);
• meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
• mesele vor fi servite în funcţie de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziţia agentului economic cu 2 zile înaintea perioadei mai sus amintite;
• mesele trebuie să fie servite in aceeaşi clădire unde are loc instruirea participanţilor.


2. Servicii de închiriere de sală de conferinţe:

• sunt solicitate pentru perioada 26-29 noiembrie 2018;
• va fi asigurată o sală de conferinţe cu o capacitate de minim 20 locuri;
• condiţii optime pentru o bună desfăşurare a seminarului (iluminare, căldură, aer condiţionat etc.);
• sala de conferinţe va fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tablă flipchart, foi flipchart, markere flipchart, acces internet, apă pentru participanţi (cate 2 sticle 0,5 per persoana/per zi);
• sala de conferinţe urmează să facă parte din aceeaşi clădire unde are loc cazarea participanţilor.

3. Servicii de cazare:
• Sunt solicitate pentru perioada 26-29 noiembrie 2018 (3 nopți)
• Camera de cazare single pentru 14 persoane;
• Confort: minim 4 stele;
• Oferta de preţ pentru cazare va include şi micul dejun;
• Dotare standard pentru camere single: pat matrimonial; grup sanitar propriu; televizor.
• Cazarea urmează a fi in aceiaşi clădire unde are loc instruirea participanţilor.

Eveniment de 2 zile: 3-4 decembrie 2018

1. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:

• sunt solicitate pentru perioada 3-4 decembrie 2018;
• sunt solicitate 1 masa de prânz per zi pentru un număr de 28 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
• sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi pentru un număr de 28 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frişcă/lapte, ceai în divertisment şi prăjituri/copturi/fructe;
• sunt solicitate câte 1 cină pentru data de 3 decembrie 2018 pentru 25 de persoane. Cina trebuie să cuprindă meniul complet (felul 2 şi o băutură);
• meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
• mesele vor fi servite în funcţie de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziţia agentului economic cu 2 zile înaintea perioadei mai sus amintite;
• mesele trebuie să fie servite în aceiaşi clădire unde are loc instruirea participanţilor.

2. Servicii de închirierea de sală de conferinţă:
• sunt solicitate pentru perioada 3-4 decembrie 2018;
• va fi asigurată o sală de conferinţă cu o capacitate de minim 30 locuri;
• condiţii optime pentru o bună desfăşurare a seminarului (iluminare, căldura, aer condiţionat etc.);
• sala de conferinţe va fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tabla flipchart, foi flipchart, markere flipchart, acces internet, apă pentru participanţi (câte 2 sticle 0,5 per persoana/per zi);
• sala de conferinţe urmează să facă parte din aceiaşi clădire unde are loc cazarea participanţilor.

3. Servicii de cazare:
• Sunt solicitate pentru perioada 3-4 decembrie 2018, pentru 1 noapte;
• Camera de cazare single pentru 4 persoane şi 10 camere double pentru 20 persoane;
• Confort: minim 4 stele;
• Oferta de preţ pentru cazare va include şi micul dejun;
• Dotare standard pentru camere single: pat matrimonial; grup sanitar propriu; televizor.
• Dotare standard pentru camere double: paturi twin, grup sanitar propriu; televizor.
• Cazarea urmează a fi in aceiaşi clădire unde are loc instruirea participanţilor.

Conţinutul dosarului de participare la concurs

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
3. Oferta tehnică cu respectarea specificaţiilor tehnice solicitate şi indicarea experienţei deţinute;
4. Oferta financiară, care trebuie să cuprindă oferta de preţ unitară şi totalul pentru fiecare serviciu solicitat în lei MDL cu TVA 20%.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu ataşarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP/organizare evenimente.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 26 octombrie 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.


Relaţii de contact:


Natalia Sanduţa, Institutul de Reforme Penale, tel. 079263126, email: natalia.sanduta@yahoo.com
Ana Şveţ, Institutul de Reforme Penale, tel. 078060691, email: svetanisoara@gmail.com


Aceste servicii sunt solicitate pentru activităţile ce vor fi desfăşurate de către IRP în cadrul proiectului ”Asigurarea unei intervenţii prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire şi colaborare intersectorială în 5 raioane ale ţării”, implimentat de către IRP în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova

Mai multe detalii găsiți în Termenii de Referință atașați: ToR_Noiembrie.Decembrie_UNICEF.pdf [391,46 Kb] (descarcari: 1)

Specificaţii tehnice  privind selectarea unui agent economic în vederea organizării de seminare în or. Chişinău